Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/65

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
37

ſee. Man fortalte mig, at for en 30 Aar ſiden var denne Egn ubeboet; her fandtes kun nogle Fjeldſtøle. Regjeringen opmuntrede nogle Coloniſter til at flytte herop ved at give dem Skattefrihed. Den nærværende Beboers Fader var (troer jeg) den førſte, der nedſatte ſig paa Maurſet. Nedenfor Maurſet ligge 4—5 andre af disſe nye anlagte Gaarde paa Fjeldet inden man kommer ned til Eidsfjord. Saa lidet frugtbar Egnen ſeer ud, ſaa leve dens Beboere dog ganſke vel. Manden paa Maurſet ſagde: „de fleſte tro, at Fjeldmanden lever et usſelt Liv, men jeg vil ei bytte med nogen Dalboer“. Han beſkrev mig derpaa deres 4—5 daglige Maaltider, og det er ſandt, deriblandt forekom Retter, ſom vare ganſke antagelige; iblandt andet var Regelen 2 Gange om Ugen Flødegrød, og jævnlig Reensdyrſteeg og Fuglevildt.

Det ſkjønne Veir indbød mig til at forblive her indtil noget over Middag, for at beſtemme Stedets geographiſke Beliggenhed. Kl. 8 maalte jeg adſkillige Solhøider; men henimod Middag trak en ſtor Sky for Solen, og truede med at tilintetgjøre mit Forehavende. Noget over Middag ſkinnede den i faa Secunder igjennem tynde Skyer, og jeg var heldig nok til at ſnappe en Solhøide, ſom gav Polhøiden af Maurſet 60°24ʹ53ʺ. Paa Nørſtebøe fandt jeg Polhøiden = 60°19ʹ38ʺ, og Uhret angav Tidsforſkjellen imellem disſe 2 Steder = 4°54ʹ5, altſaa Længdeforſkjellen = 1°13ʹ37ʺ (ſom Nørſtebøe ligger øſtenfor Maurſet). Heraf findes den lige Horizontallinie imellem disſe 2 Gaarde at være = 9.1 geographiſke Mile, eller 35900 Rhinlandſke Favne, hvilket meget nær udgjør 6 Norſke Mile. Veiens Krumninger til høire og venſtre og Afvigelſer fra Horizontallinien kunne vel forøge dens Længde adſkillige Procent, men 9 Norſke Mile, ſom den er angivet for, bliver den vel neppe, endog efter denne Forøgelſe.

Konen i Huſet var Asſiſtent ved de aſtronomiſke Iagttagelſer, for hvilke hun yttrede en ſærdeles Interesſe, og ønſkede idetmindſte ligeſaa ivrigt ſom jeg, at det dog maatte blive klart til Middag, ſaa at jeg kunde udføre mine Iagttagelſer. Hun fortalte mig, at Solformørkelſen den 7de Septbr. 1820 havde været ringformig paa Maurſet,