Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/59

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
31

her var Beite for Heſten, ønſkede han at hvile et Par Timers Tid, imedens vi nød vort tarvelige Middagsmaaltid. Min Ledſager fremſatte til fælleds Brug ſin Smøræſke, til Vederlag for hvilken jeg fremlagde et Stykke Spegepølſe og en Flaſke Rum, et Stykke Brød havde jeg, ved ſærdeles Afholdenhed paa hele Veien, ſparet for at have i Behold til Forfriſkning paa Fjeldet; og uagtet det var over 14 Dage gammelt, og følgelig ſaa haardt, at det vanſkelig kunde ſkjæres med en Tællekniv, var det mig dog mere velſmagende, end min Kammerats Havreſladbrød. Efter fuldendt Maaltid lagde min Sancho ſig paa Maven paa Fjeldet for at ſove. Hans egentlige Navn har jeg glemt. Han var ligeſaa fiirſkaaren og rundrygget og ligeſaa enfoldig, ſom hin vidt berømte Vaabendrager, men desværre langt fra ikke ſaa lunefuld. Jeg havde derfor kuns liden Underholdning af ham paa Veien. Uagtet han et Snees Gange havde gjort Touren over Fjeldet, vidſte han dog kuns lidet at fortælle mig om de her mødende Gjenſtande. Uagtet jeg maaſkee trængte mere til denne Vederqvægelſe end han, overvandt jeg mig dog, for at gjøre de ſædvanlige aſtronomiſke og magnetiſke Iagttagelſer.

Da vi havde vandret en Stund, gav min Veiviſer mig den Efterretning, at nu begyndte alle Vande (Elve) at løbe med os (mod Veſt), iſtedetfor at de hidindtil havde løbet imod os (mod Øſt), d. e. med andre Ord, at vi nu havde naaet Fjeldets høieſte Punct paa dette Sted. Jeg maatte her igjen beklage, at mit Barometer var ſprunget. Som bekjendt har der for nogle Aar tilbage været foreſlaaet at lægge en ny Vei til Bergen omtrent over dette Strøg af Fjeldet. I denne Henſigt, for perſonligt at underſøge den locale Beſkaffenhed, foretog nu værende Hs. Excellence Herr Statsminiſter Anker i Aaret 1811 en Reiſe igjennem Nummedal over Hardanger-Fjeldet til Bergen. I denne Henſeende vilde det være interesſant at have et Nivellement af Fjeldet og en nøiagtig Beſtemmelſe af dets