Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/57

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
29

irritans, ogſaa gjerne kunde fortjene at bære ſin Frændes Navn penetrans. Efter en Times Blund var al Ro forſvunden. Hertil kom, at Koen, der ſtod paa den anden Side af Ildſtedet, blev tørſtig og, begyndte at vandre omkring og ſnuſe til alle Kar, for at opdage Vand. Deels denne Drift, deels maaſkee ogſaa den dette Dyr medfødte Nysgjerrighed, bragte den tilſidſt til at anſtille en Underſøgelſe mellem mine Inſtrumentkasſer, der ſtode opſtillede ved Siden af min Koie, og at belugte den fremmede Gjæſt. Af Frygt for, at den her ſkulde foranſtalte Nogen Ødelæggelſe, maatte jeg tilbringe en ſtor Deel af det øvrige af Natten med at tilbagedrive dens ofte fornyede Angreb. Kl. 5 om Morgenen begyndte Familien at komme i Bevægelſe og Koen blev dreven ud. Efter ſaa haard en Dag og en ſaa lidet vederqvægende Hvile trængte vi begge til nogen Forfriſkning. En Blikkasſe, hvori jeg bevarede nogen indkogt Bouillon (et koſteligt Efterladenſkab af mine Reiſekammerater), og ſom paa hele Reiſen havde gjort Tjeneſte ſom Forraadskammer, Koge- og Drikke-Kar, blev altſaa fremtaget. Jeg lavede mig noget Bouillon, og ſpiſte et Stykke Brød til denne vederqvægende Drik; til min Ledſager, der deels af det ubeqvemme Leie, deels af Kulde, var ſtiv og utidig, lavede jeg en Hjerteſtyrkning af varmt Vand, Rum og Sukker, hvilken Drik ſatte nyt Liv i ham, og af hele Familien blev roſt ſom en ſand Nectar. Efter en hjertelig Afſked begave vi os paa Veien (Thorsdagen den 5te Juli).

Morgenſtunden var kold og fugtig, men efterhaanden trængte Solen igjennem Taagen. Klokken imellem 8 og 9 om Formiddagen opdagede vi med Glæde en Flok Kreature (Koer, nogle Faar og et Par Heſte) i Nærheden af en Steenhytte. Men denne Glæde forſvandt for en ſtor Deel, da vi traadte nærmere og fandt Hytten uden Dør og i ſamme et Par Drenge, ſom vare ifærd med at klæde ſig om, og ſom blot havde overnattet her med deres Qvæg. Paa Gulvet laa et Par Heſtedækkener, der udgjorde disſe Nomaders Seng. I Hytten var ellers intet at ſee, uden en ſtor Kobberkjedel med nogen grønlig tyk Melk; udenfor ſtode 3 ſtore Tiner, indeholdende deres Mundforraad og øvrige Fornødenheder, nemlig en Bunke ſort Havrefladbrød, Nogle Læderſtumper, Skomager-Redſkaber o. ſ. v. De fortalte os, at dette unge Qvæg blev opkjøbt i Hardanger, Chriſtianſands