Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/55

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
27

brugt til Overfarten, endnu paa den ſydlige Bred af Elven; thi i andet Fald havde vi maattet bivouaqvere, ſaaſom al vor Raaben ikke vilde været iſtand til at vække Hyttens Beboere af deres Søvn, for at bringe os den. Da denne Pram var ſaa liden, at den netop kunde føre os 2 Menneſker, ſaa maatte Heſtene, een for een, ſvømme over den ſtride Elv; og for at Strømmen ei ſkulde tage Heſten med ſig, førte jeg den ved Bidſlet, imedens Karlen roede. Det var ynkeligt at ſee de ſtakkels Heſte, der ſvedende vare komne i den iskolde Elv, ſtaa paa den anden Elvebred i den kolde gjennemtrængende Vind, zittrende ſom et Aspeløv over det hele Legeme. Den ſtærke Afkjølning, ſom en ſaadan Afdampning, iſær under Paavirkningen af en kold Vind, foraarſager, er nokſom bekjendt. Da vor Dagsrejſe paa et Par tuſinde Skridt nær var tilendebragt, kunde de ikke engang gaa ſig varme, imedens de bleve tørre, men bleve, belemrede med en Beenhelle, overladte til Nattekulden, for at gnave et Par Græsſtraaer til Recreation for Dagens Byrder. Lykkeligviis taaler Fjeldheſten ligeſom Fjeldmanden en god Dyſt, inden han faaer noget Meen.

Efter en god halv Times Banken og Raaben aabnedes endelig Hyttens Dør. Allerede denne Hyttes Udſide opvakte Gru hos mig. Den er opſtablet af utilhugne afrundede Graaſteen (Geſchieber) uden mellemlagt Leer eller Jord, ſaaledes at man paa mange Steder kan ſtikke en Arm ind igjennem Væggen. Af den beſtandige udtrængende Røg vare disſe Stene kulſorte; dette tilligemed Hyttens, ifølge Materialiernes Ubeqvemhed, ſaare uregelmæsſige Form, gav ſamme Udſeende mere af et Tilflugtsſted for vilde Dyr, end af en Bopæl for Menneſker. Indvendig var den ved et Bræde-Skillerum afdelt i to Rum, af hvilke det yderſte benyttedes til at melke Køerne i, det inderſte til Familiens Ophold. Det ſidſte holdt vel neppe ſet Alen i Qvadrat. Paa de 2de Sidevægge vare et Slags faſte Koier, fyldte med noget gammel Halm[1], hvori den middelaldrende Kone, 3 Piger

  1. At man omgaaes ſparſomt med denne Halm, og at den viſt ofte er flere Aar gammel, kan man ſlutte deraf, at den paa Kløv maae bringes 3 Miles Vei herop fra Bygden, ja vel endog fra andre Bygder, da Fjeldbygderne lidet eller intet Korn frembringe.