Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/51

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
23


Det Opdalſke Compas, ſkulde man tro, havde en Misvisning af 90° mod Veſt; thi den Verdens Kant, ſom hos alle andre Chriſtne Folk kaldes Veſt, heder i denne Dal Nord. Saaledes kalde de Hardangerne, der komme til dem over Fjeldet fra Vest, Normænner; at gaae fra Rogsland til Nørstebø eller over Fjeldets kaldes at reiſe Nord paa; og Normans-Lougen Søe vil, efter deres Compas udlagt, ſige „den Søe, hvorfra Lougen udſpringer, og ſom man maa reiſe forbi, naar man vil beſøge Normænnerne“. “ Førend jeg var kommen underveir med denne beſynderlige Sprogbrug, kunde jeg aldrig blive enig med min Leder, naar vi talte om Beliggenheden af en eller anden Gjenſtand. Endelig fik jeg Oplysning om den rette Sammenhæng ved følgende catechetiſke Dialog. Jeg: „Er det ikke nu Middag?“ Han: „Jo“. Jeg:. „Staaer ikke Solen i Syd om Middagen?“ Han: „Jo“. “Jeg: „Altſaa ligger jo hin Fjeldſpids lige under Solen, ikke, ſom Du ſiger, i Vest, men i Syd?!“ — Hidindtil var det gaaet godt, og han havde uden Vanſkelighed indrømmet Præmisſerne; men Concluſionen opbragte ham, og han ſvarede ganſke tvært: „Mæ kalder de inte ſaa mæ“. — Anledningen til disſe forkeerte Benævnelſer kommer formodentlig deraf, at Dalen ſtiger mod Veſt op mod Fjeldet og bliver der koldere og ufrugtbarere. Denne umildere Egn forvexlede med det ſande Nord, og alle de, ſom komme fra den Ende af Dalen, hede ſaaledes Normænner.

I flere Timer bleve vi ved beſtandig at ſtige opad; førſt ud paa Eftermiddagen havde vi tilendebragt den beſværligſte Deel af Opſtigningen paa Fjeldets Side, endſkjøndt vi førſt den neeſtfølgende Eftermiddag naaede det høieſte Punct. Intet kan tænkes mere melancholſkt, end det Syn, der her frembyder ſig for Øiet. Det hele Fjeld udgjør en ensformig og uoverſeelig Flade, hvor intet Spor af Vegetation findes, undtagen et Par graa og gule Mosarter (formodentlig Rensdyr-Mos og Islandſk-Mos), der dog paa Afſtand aldeles falde ſam-