Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/43

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
15

lige Smigrerier, ſom bleve ſagte den gamle Vertinde, bevirkede endelig, at der blev givet Ordre til at bringe os ind i Maala-Stua. Paa denne Gaard herſkede en beſynderlig Blanding af Umulighed og et Slags Pragt, ligeſom hos dens Beboere af Stolthed og Uvidenhed. Den ſaakaldte Maala-Stue var en Sidebygning, der udgjorde et eneſte meget ſtort Værelſe, en ſaakaldet Spærreſtue[1], der var opført til Thingſtue. Løftets 2 ſkraa Flader vare malede hvide, og inddeelt med farvede Linier i 300 til 400 Ruder, og i hver af disſe Ruder var med de meſt ſkrigende Farver malet Figurer, foreſtillende Dyr og Scener af Bibelen, med en ſaare nødvendig Underſkrift under hver, ſom tilkjendegav, hvad Figuren ſkulde betyde. Her ſaaes Noahs Ark og Babels Taarn, fra hvilke 2 Hovedpunkter hele den øvrige tobenede og firbenede Vrimmel (naar de faa antediluvianſke Perſoner undtages) maa anſees at være udſtrømmede. Blandt denne brogede Forſamling forekom følgende Naboſkab mig ret pudſeerligt: de 7 kloge og de 7 daarlige Jomfruer, en Drage, en Biſp, en Præſt, en Klokker og en Kirkeſanger (alle med den ſædvanlige Underſkrift), blandt hvilke de 2 ſidſte, uagtet de vare rene Karrikaturer, dog havde,en vis Individualitet, ſom ſyntes at tilkjendegive, at de vare malede ad vivos og for Honneurens Skyld indbragte i denne fornemme Forſamling; hvorimod de øvrige ſandſynligviis vare rene Idealer, Foſtere af Kunſtnerens egen glødende Phantaſie. Paa Døren ſaaes en lang tynd Figur med friſeret Haar, høirød Kjole med ſtive Skjød, ſorte Buxer, hvide Strømper og Sko, der i den ene Haand holdt en liden trekantet Hat, inden anden en lang tynd Stav, hvorpaa han ſtøttede ſig. Han havde aldeles Udſeende af en gammel verkbruden Skrædderſvend; men Underſkriften ſagde: „Dette er Roland“, og ved nøiere, Betragtning forvandlede Staven ſig til et Slagſværd. I Stuen ſtod, foruden adſkilligt andet Skramlerie, 3 uhyre ſtore Kar af 3 til 4 Alens Gjennemſnit, hvori var nedlagt Læder i Barkelud til Garvning.

Efterat vor Skydsbonde, formedelſt gammelt Venſkab, var bleven

  1. Jeg troer man kalder ſaaledes det Slags Bygninger, hvor det ſædvanlige Loft Mangler, ſaaledes at Stuen rækker op under Spaerrebjælkerne, og ſaaledes oventil ender ſig i en Kile.