Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/41

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
13

an omtrent 24,206 Fod i Syd 33°18ʹ mod Veſt. 24 Solhøider om Middagen den 26de gave Polhøiden af Ingolfsland = 59°52ʹ51ʺ,4, og Uhret angav Tidsforſkjellen fra Chriſtiania 7ʹ43ʺ,9. 24 Solhøider paa Milan den 29de gave Polhøiden = 59°55ʹ41ʺ,2, Tidsforſkjellen fra Chriſtiania = 7ʹ9ʺ,5. Af de ovenanførte Iagttagelſer følger altſaa Polhøiden af Gouſta-Varden = 59°52ʹ2ʺ,6 og Tidsforſkjellen fra Chriſtiania: 7ʹ18ʺ,4. Af disſe Beſtemmelſer ſees, at hele Veſtfjorddalen ligger paa det Pontoppidanſke Kart omtrent 7 Minuter for langt mod Syd, hvilket udgjør henved 116 Norſk Mil. Den ſamme Feil fandtes ogſaa den 30te Juni paa Tinds Præſtegaard Attraa, hvis Polhøide formedelſt overtrukken Himmel vel ei nøiagtig kunde beſtemmes, men dog efter lang forgjeves Venten een eneſte Solhøide blev ſnappet imellem Skyerne omtrent 1 Time før Middag, hvilken Høide angiver Præſtegaardens Polhøide omtrent = 60°0ʹ14.. Heraf følger altſaa, at ſaavel hele Tindſjøen ſom Veſtfjorddalen maa rykkes 7 Minuter mod Nord, hvorved Afſtanden imellem Tindoſen og Kongsberg, der paa Kartet angives for liden, vil faa ſin behørige Størrelſe. Herved vil ogſaa Bratsberg Amt og følgelig Chriſtianſands Stift blive en halv Snees Qvadrat-Mile ſtørre, end det er efter bemeldte Kart, da den hele nordlige Grændſe maa tykkes betydelig imod Nord.

Efterat Hr. Flintoe paa Tind havde gjort et heldigere Udbytte af ſmukke Proſpecter, end jeg af aſtronomiſke Iagttagelſer, vandrede vi lidt over Middagen den 30te Juni i Sneeveir mod Nord til Tesſungdalen, hvor vi, trætte og forfrosne og vaade af det beſtandige Slud, ankom ſildig om Aftenen, og indlogerede os paa Gaarden Midbøen. Ved de heftige Bevægelſer, ſom den beſværlige Overgang over Fjeldet foraarſagede, var Chronometret, ſom jeg bar i en Læderkapſel i horizontal Stilling faſtſpændt paa Bryſtet, ſtandſet, og dette Uheld forhindrede mig fra at beſtemme de følgende Steders Lengdeforſkjel fra Chriſtiania. Regn og Kulde i Forening med den barſke Fjeldegn gjorde vort Ophold her den 1ſte Juli mindre behageligt. Da det imidlertid var Søndag, ſaa forſamledes en ſtor Deel af Almuen fra Nabolauget i feſtlig Dragt paa Midbøen: for at ſee paa de Fremmede og igjennem deres Kikkerter. Blandt disſe fængſlede