Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/41

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
13

an omtrent 24,206 Fod i Syd 33°18ʹ mod Vest. 24 Solhøider om Middagen den 26de gave Polhøiden af Ingolfsland = 59°52ʹ51ʺ,4, og Uhret angav Tidsforskjellen fra Christiania 7ʹ43ʺ,9. 24 Solhøider paa Milan den 29de gave Polhøiden = 59°55ʹ41ʺ,2, Tidsforskjellen fra Christiania = 7ʹ9ʺ,5. Af de ovenanførte Iagttagelser følger altsaa Polhøiden af Gousta-Varden = 59°52ʹ2ʺ,6 og Tidsforskjellen fra Christiania: 7ʹ18ʺ,4. Af disse Bestemmelser sees, at hele Vestfjorddalen ligger paa det Pontoppidanske Kart omtrent 7 Minuter for langt mod Syd, hvilket udgjør henved 116 Norsk Mil. Den samme Feil fandtes ogsaa den 30te Juni paa Tinds Præstegaard Attraa, hvis Polhøide formedelst overtrukken Himmel vel ei nøiagtig kunde bestemmes, men dog efter lang forgjeves Venten een eneste Solhøide blev snappet imellem Skyerne omtrent 1 Time før Middag, hvilken Høide angiver Præstegaardens Polhøide omtrent = 60°0ʹ14.. Heraf følger altsaa, at saavel hele Tindsjøen som Vestfjorddalen maa rykkes 7 Minuter mod Nord, hvorved Afstanden imellem Tindosen og Kongsberg, der paa Kartet angives for liden, vil faa sin behørige Størrelse. Herved vil ogsaa Bratsberg Amt og følgelig Christiansands Stift blive en halv Snees Qvadrat-Mile større, end det er efter bemeldte Kart, da den hele nordlige Grændse maa tykkes betydelig imod Nord.

Efterat Hr. Flintoe paa Tind havde gjort et heldigere Udbytte af smukke Prospecter, end jeg af astronomiske Iagttagelser, vandrede vi lidt over Middagen den 30te Juni i Sneeveir mod Nord til Tessungdalen, hvor vi, trætte og forfrosne og vaade af det bestandige Slud, ankom sildig om Aftenen, og indlogerede os paa Gaarden Midbøen. Ved de heftige Bevægelser, som den besværlige Overgang over Fjeldet foraarsagede, var Chronometret, som jeg bar i en Læderkapsel i horizontal Stilling fastspændt paa Brystet, standset, og dette Uheld forhindrede mig fra at bestemme de følgende Steders Lengdeforskjel fra Christiania. Regn og Kulde i Forening med den barske Fjeldegn gjorde vort Ophold her den 1ste Juli mindre behageligt. Da det imidlertid var Søndag, saa forsamledes en stor Deel af Almuen fra Nabolauget i festlig Dragt paa Midbøen: for at see paa de Fremmede og igjennem deres Kikkerter. Blandt disse fængslede