Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/40

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
12

ringe; og at en Bisſekræmmer, der havde tabt ſin Kramkiſte paa Mariſtien, ligeledes var nedsteget for at ſamle ſit Kram. Profesſor Esmark maalte en Barometerhøide ved Fosſens Udløb og en anden ved en Bro, en halv Mil nedenfor Fosſen, og fandt ſaaledes en Høide af 800 Fod; men da Elven her har et stridt Løb, maa dens Fald paa denne halve Mil være ſtørre, end det af ham er antaget. Om Vinteren ſkal det undertiden lade ſig gjøre, at gaa langs op ad den frosne Elv og ſaaledes komme tæt under Fosſen. De af Fosſen beſtandig opkaſtede Vanddraaber fryſe da efterhaanden ſammen, og danne et ſtort Isrør, hvorigjennem Fosſen falder, ſaa at man kan høre dens Bulder uden at ſee den. Ved at iagttage den Tid, ſom Vandpartierne behøvede til at falde, troede jeg ei at kunne anſlaa den til mere end imellem 400 og 500 Fod, og mine Reiſefæller, ſom betjente ſig af forſkjellige andre Gisningsmaader, vare heri enige med mig, ſaaledes at denne Fos herved nedſættes til omtrent det Halve af dens hidindtil antagne Høide (800 Fod eller derover).

Den 28de Juni begave vi os fra Ingolfsland til Milan, en Gaard, ſom ligger længere nede i Dalen mod Øſt. Herifra ſeer man for Enden af Dalen Gouſta-Fjeldet lige fra dets Top til dets Fod. Vi maalte her en Baſis og nogle Vinkler, ſom gave os Høiden af Gouſtas Varde over Milan: 4600 Fod[1] og dens Afſtand fra Mi-

  1. I von Zachs Correspondance astronomique, 1 Cahier Side 90 fortæller Dr. Schow, at han i Forening med vor afdøde Profesſor Smith har maalt Gouſta med Barometer, og fundet dets Høide = 6080 Fod; cfr. dennes Iagttagelſer iſær over Iisfjeldene, i Topographiſk-ſtatiſtiſke Samlinger 2 D. 2 B. S. 18. Prof. Esmark ſkal omtrent have fundet det ſamme. Tindſjøens Høide fandt jeg 612 Fod; lægges hertil ovenſtaaende 4600 Fod, faaer man kun 5212 Fod. Vel løber Maane-Elven fra Milan med temmelig ſtridt Løb, og Jordsmonnet maa altſaa ſynke ſig betydeligt fra Milan til Tindſjøen; men at dette Fald ſkulde kunne udgjøre de reſterende 863 Fod, ſynes mig utroligt. En anden noget mindre Grundlinie med tilhørende Vinkler gav endog Gouſtas Høide over Milan noget mindre, nemlig 4462 Fod. Uheldigviis havde den ſtærke Hede ſprængt mit Barometer (hvori Qvikſølvet var indeſpærret ved en Jernhane), ſaa at jeg ikke kunde berigtige ovenſtaaende Tvivl ved en umiddelbar Barometer-Maalning paa Fjeldets Top. At beſtige Fjeldet ſagde man desuden var umuligt ſaa tidlig paa Sommeren, formedelſt Sneen.