Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/40

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
12

ringe; og at en Bissekræmmer, der havde tabt sin Kramkiste paa Maristien, ligeledes var nedsteget for at samle sit Kram. Professor Esmark maalte en Barometerhøide ved Fossens Udløb og en anden ved en Bro, en halv Mil nedenfor Fossen, og fandt saaledes en Høide af 800 Fod; men da Elven her har et stridt Løb, maa dens Fald paa denne halve Mil være større, end det af ham er antaget. Om Vinteren skal det undertiden lade sig gjøre, at gaa langs op ad den frosne Elv og saaledes komme tæt under Fossen. De af Fossen bestandig opkastede Vanddraaber fryse da efterhaanden sammen, og danne et stort Isrør, hvorigjennem Fossen falder, saa at man kan høre dens Bulder uden at see den. Ved at iagttage den Tid, som Vandpartierne behøvede til at falde, troede jeg ei at kunne anslaa den til mere end imellem 400 og 500 Fod, og mine Reisefæller, som betjente sig af forskjellige andre Gisningsmaader, vare heri enige med mig, saaledes at denne Fos herved nedsættes til omtrent det Halve af dens hidindtil antagne Høide (800 Fod eller derover).

Den 28de Juni begave vi os fra Ingolfsland til Milan, en Gaard, som ligger længere nede i Dalen mod Øst. Herifra seer man for Enden af Dalen Gousta-Fjeldet lige fra dets Top til dets Fod. Vi maalte her en Basis og nogle Vinkler, som gave os Høiden af Goustas Varde over Milan: 4600 Fod[1] og dens Afstand fra Mi-

  1. I von Zachs Correspondance astronomique, 1 Cahier Side 90 fortæller Dr. Schow, at han i Forening med vor afdøde Professor Smith har maalt Gousta med Barometer, og fundet dets Høide = 6080 Fod; cfr. dennes Iagttagelser især over Iisfjeldene, i Topographisk-statistiske Samlinger 2 D. 2 B. S. 18. Prof. Esmark skal omtrent have fundet det samme. Tindsjøens Høide fandt jeg 612 Fod; lægges hertil ovenstaaende 4600 Fod, faaer man kun 5212 Fod. Vel løber Maane-Elven fra Milan med temmelig stridt Løb, og Jordsmonnet maa altsaa synke sig betydeligt fra Milan til Tindsjøen; men at dette Fald skulde kunne udgjøre de resterende 863 Fod, synes mig utroligt. En anden noget mindre Grundlinie med tilhørende Vinkler gav endog Goustas Høide over Milan noget mindre, nemlig 4462 Fod. Uheldigviis havde den stærke Hede sprængt mit Barometer (hvori Qviksølvet var indespærret ved en Jernhane), saa at jeg ikke kunde berigtige ovenstaaende Tvivl ved en umiddelbar Barometer-Maalning paa Fjeldets Top. At bestige Fjeldet sagde man desuden var umuligt saa tidlig paa Sommeren, formedelst Sneen.