Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/38

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
10

Af denne lille Operation følger tillige, at Dalen paa dette Sted ikke er mere end henved 4000 Fod bred. Skjønt Gouſtas Top ſkal være 6000 Fod over Havets Overflade, altſaa indenfor den beſtandige Snees Grændſe, ſaa kan Sneen dog ei der blive liggende, formedelſt Fjeldſidernes Brathed. Kuns i en Mængde Rifter, der ſom lange parallele Striber ſtrække ſig fra Toppen ned imod Knæerne, fæſter Sneen ſig og giver denne Fjeldſpids et eget characteriſtiſk Udſeende.

Den 27de Juni gjorde vi en Vandring længer op i Dalen, for at beſee Riukand-Fosſen[1]. I Begyndelſen ſtiger Dalen næſten umærkelig; men efterhaanden, ſom man nærmer ſig Gaarden Vaae, bliver Veien beſværligere, Maane-Elven flyder her i Bunden af en ſmal, omtrent 1000 Fod dyb, med Grantræer bevoxet Dal; ſaa at man kun meget ſjelden fra Veien kan ſee den. I en Afſtand af omtrent 12 Miil fra Fosſen viſer ſig med eet, oppe i en vild Fjeldegn mellem ſortegraa Fjelde, en ſtærk Røg eller Damp, hvilken Røg, ligeſom af en uhyre kogende Kjedel, vexelviis ſtiger og falder. Dette Syn giver den førſte imponerende Idee om dette vældige Vandfalds Størrelſe og Høide.

Endelig naar man hen til Mariſtiens Begyndelſe, og her ſeer man Fosſen næſten lige for ſig, dog i en Afſtand af omtrent 12 Fjerdingvei, ſtyrtende ſig ud af „en ſmal Klipperevne ned i Dybet. Dette Punct er udentvivl det fordeelagtigſte Standpunkt, fra hvilket Fosſen kan betragtes, og herfra kan ventes den førſte tro Afbildning af denne udmærkede Naturſcene fra Hr. Flintoes Penſel[2]. De utallige Partier, hvori det udſtyrtende Vand deler ſig, de Bevægelſer

    lille Søn og en anden Dreng; Belønningen for Seiervinderen var en Kobberſkilling.

  1. Deromkring kaldes den blot Riukand, d. e. den Rygende. Det maa her ikke forbigaaes, at efterat Begyndelſen af disſe Bemærkninger og Iagttagelſer var trykt, har ovennævnte Hr. Ingenieur-Capitain Th. Broch i Ugeſkriftet Hermoders No. 41 og 42 leveret: „En Fodreiſe til Riukand-Fosſen i Veſtfjorddalen“, hvormed fulgte et Blad foreſtillende norſke Nationaldragter.
  2. En god Afbildning af Riukanſos findes nu i Værket „Norge fremſtillet i Tegninger“ udgivet af Chr. Tønsberg.