Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/37

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
9

dinger, der herſkede, fordi de kunde herſke, d. e. fordi de vare de klogeſte og de ſtærkeſte. Den førſte Dag, vi vare ankomne til Ingolfsland, kom Eyſtein hjem fra Veiarbeide med en ſtor Jernſtang paa Nakken, og havde udført et ſandt herkuliſkt Arbeide. Som Rodemeſter uddeelte han Veiſtykkerne til de forſkjellige Bønder. Et Stykke Vei paa 20 Alens Længde ſkulde graves 1 Alen dybere; men da der paa ſamme, foruden en Mængde mindre Stene, laa 2de af ſaadan Størrelſe og Vægt, at de ei ved menneſkelige Kræfter kunde rokkes, ſaa ſkulde disſe førſt ſprænges. To Bønder, ſom dette Stykke blev tilbudt, erklærede at de ei kunde udføre dette Arbeide i mindre end 2 Dage; et Par Andre af de ſtærkeſte vilde ei heller paa andet Vilkaar paatage ſig ſamme. Eyſtein paaſtod, at det ei var mere, end han turde forbinde ſig til at udføre alene i een Dag. Da de andre ved Solens Nedgang gik fra Arbeidet, begyndte Eyſtein paa at brænde og ſprænge Stenene; væltede derpaa Stykkerne ned over Siden af Fjeldet, gravede Veien en Alen ned, og ved Solens Opgang (man betænke Nattens Længde hos os i Slutningen af Juni Maaned) var han færdig. Næſte Dag arbeidede han med ſamme Munterhed, ſom de andre. — I ſit Huus deelte han trolig Arbeide med Huſtruen. Snart vuggede han ſin lille Søn, eller bar ham paa Armene, ſnart hentede han tørret Kjød fra Stolpeboden, og ſtegte eller kogte det til os, vidſkede Kopper eller Boller, dækkede Bord o. ſ. v. imedens Huſtruen ſyslede med ſin Væv.

Uagtet Ingolfsland ligger ſaa tæt under Gouſta, kan man dog derfra ikke ſee Fjeldets Top. Det beſtaar nemlig af et Fodſtykke, ſom en afſkaaren Pyramide, paa hvilket er opreiſt en anden Pyramide med mindre Grundflade end Fodſtykkets øverſte Overſlade. Kanten af Fodſtykket kaldes Gouſtas Knæer, og da den øverſte Pynt ligger inden for disſe Knæer, ſaa ſkjules den af ſamme. Vi maalte ved Ingolfsland en liden Grundlinie, og fra Endepuncterne af ſamme Vinklerne imellem det høieſte Punkt af Knæerne og Horizontallinien, hvoraf fandtes dette Puncts Høide over Gaarden Ingolfsland = 2360 Fod[1].

  1. See hoslagte Tegning af Ingolfsland, ſom ſoreſtiller Eyſtein Hanſens colosſale Figur ſamt mine Reiſeſæller betragtende en Kamp imellem hans