Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/33

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
7


Vedhængen ved det Gamle er Fjeldbonden egen. Intet Nyt har formaaet at trænge ind Blandt Fjeldkløfterne. Nationaldragterne, der ſædvanlig ere ſmukke og ſmagfulde, og klæde Bonden langt bedre, end en ſlet efterlignet Kjøbſtæddragt, træffes her temmelig uforandrede. Paa en Tid, da man begynder omhyggelig at opbevare Folkeſagn, Eventyr og alle andre Fortidens Minder, vilde det ikke være upasſende ogſaa at tænke paa en tro Afbildning af alle Norſke Nationaldragter, førend ogſaa de forſvinde og glemmes. Maaſkee kunne vi af vor fortjente Landſkabsmaler Flintoe engang vente Bidrag til en ſaadan Samling[1]. Ogſaa Navnene minde om Snorre Sturleſens Tid; ſaaledes traf jeg paa Gaarden Fosſum ved Riukand-Fosſen 2 Søſtre ved Navn Søvei og Thuri (Thyri), paa Hardanger-Fjeldet 2 Brødre ved Navn Baard og Thormod; en Bonde fra Hallingdal havde Navnet Gaute, hvilket var mig ganſke ubekjendt, men ſom der ikke ſkal være ſjeldent; Ouen (Oudin, Odin) er derimod paa ſine Steder almindeligere.

For hvert 1000 Rd. Bonden har ſamlet og lagt paa Kiſtebunden eller ſat paa Rente, anſkaffer han en ſtor Kobberkjedel, der lægges paa en Hylde over Døren i Gjæſteſtuen, og aldrig bruges. Paa Bolkeſjø forefandt jeg 3 ſaadanne, paa hvilke hvert Hammerſlag endnu var ſynligt, og vidnede om, at Kjedlerne endnu vare i ſamme Stand, ſom da de kom fra Kobberſmedens Haand. En 4de, ſom var til dagligt Brug og ikke forundtes en ſaa udmærket Plads, havde formodentlig ingen ſaadan ſymboliſk Betydning. Rundt omkring Væggene i en Mands Høide og paa Himlerne af 2 ſtore Senge fandtes Karnisſer eller Geſimſer af Egetræ, paa hvilke i ſtore ophøiede Uncial-Bogſtaver vare udſkaarne Bibelſprog til Gudsfrygts og Huusligheds Priis.

Næſte Morgen den 25de Juni Kl. 7, efter atter at have maalt nogle Solhøider, reiſte jeg fra Bolkeſjø. Her ſtiger man ned over et ſteilt Fjeld, roer over 2de Søer, og fortſætter derpaa Veien mod Veſt til den ſydligſte Ende af Tindſjøen, Tindoſen kaldet. Herifra roer man mod Nord opad den ſmale Tindſjø, der paa begge Sider er

  1. En Samling Norſke Nationaldragter, tegnede af Frich og Eckersberg, er nu udkommet i et ſærſkilt Værk, udgivet af Chr. Tønsberg.