Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/34

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
8

indſluttet af meget høie Fjelde, fra hvis næſten lodrette Sider en Mængde Smaa-Elve nedſtyrte ſig; nogle af disſe forvandle ſig til Støv inden de naa Søens Flade. I nogen Afſtand ſee de ud ſom hvide Traade, der hænge ned ad Fjeldets Sider. Men ſaaſom det allerede begyndte at mørknes, da jeg roede fra Tindoſen, fik jeg kuns et utydeligt Begreb om denne interesſante Egns Udſeende.

En Arm af Tindſjøen gaaer mod Veſt ind i Veſtfjorddalen i Tinds Præſtegjeld, uden Tvivl den ſmukkeſte Dal i hele Øvre Thellemarken. Igjennem denne Dal flyder fra Veſt mod Øſt, med adſkillige Krumninger, den ſtride Maane-Elv, der lidt nedenfor ſit Udſpring fra Mjøs-Vandet danner det bekjendte Vandfald Riukand-Fosſen. Imod Syd indſluttes Dalen af Gouſta, imod Nord af en lavere Fjeldrad. Her traf jeg den 26de Juni mine 3de Reiſefæller, Ingenieur-Capitain Broch, Lieutenant Munthe og Landſkabsmaler Flintoe, der havde ilet forud for at benytte deres knappe Tid. Vi indlogerede os hos Bonden Eyſtein Hanſen, en Mand af ligeſaa megen Anſeelſe for ſine Aandsgaver og Charakter, ſom for ſine udmærkede Legemskræfter[1]. Hos ham voldgives de fleſte perſonlige Trætter i Bygden; det er uviſt, om Eyſteins Fornuftgrunde eller hans ſtærke Arme meſt bidrage til Forligets heldige Udfald; men viſt er det, at Procesſer ſjelden eller aldrig her ſinde Sted. Ligeſaalidet kjender man til Tyverie i Veſtfjorddalen. Man tror, at Gjerningsmanden dog ei kunde blive ſkjult for Eyfteins mere end almindelige Penetration (eller tror, ſom det almindelig heder, at han kan viſe igjen), og denne veed med ſtor Klogſkab at drage et Slør over denne Sags rette Sammenhæng. Han fortalte os, hvorledes han ved et Par Tilfælde i Førstningen ved Klogſkab og Overlæg havde vidst at ſkaffe nogle ſtjaalne Smaating for Dagen, hvilket begrundede hans Rygte. Disſe Anecdoter erindrede os om Hiſtorien med Sølvſkeen i Abracadabra. Kort, i Eyſtein ſynes man at ſee en af Fortidens Høv-

  1. Ikke ſjelden faar han derfor fra Nabo-Egnene Hallingdal og Nummedal Udfordringer fra de bekjendteſte Slagsbrødre, til at møde paa et eller andet Sted, for at prøve Styrke, hvilke Udfordringer den ſindige Eyſtein dog jævnllg undſlaar ſig for.