Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/32

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
6

derlige Du. Rang og Titler ere dem ubekjendte. Den Fremmedes Navn (iſær Døbenavn) og Forretning ſpørge de gjerne ſtrax efter; ikke, ſom et Par reiſende Udlændinge troede, af Mistænkelighed; men fordi de ved Hjelp af Navnet og de øvrige Omſtændigheder ſtræbe at binde en dem interesſant Begivenhed paa Hukommelſen. I disſe afſidesliggende Egne er nemlig en Fremmeds Ankomſt en ſaare ſjelden og mærkelig Tildragelſe. Har man opholdt ſig noget længere Tid, og vundet Fjeldbondens Bifald, vil man vel undertiden ved Afreiſen ſee ham fremtage en liden Lommebog, og deri antegne ſine Gjæſters Navne. Med Forundring hørte jeg derfor i Veſtfjorddalen adſkillige Bønder opregne Navnene Esmark, Smith, Schouw, Flor, Dahl: kort alle de Perſoner, der havde beſøgt Riukand-Fosſen, og beſteget Gouſta, ſaavelſom alt hvad de der havde foretaget ſig, vare endnu i friſkt Minde. Denne Mangel paa Begivenheder er ſandſynligviis ogſaa Aarſagen, hvorfor Fjeldbonden interesſerer ſig meget for de politiſke Optog paa Europas ſtore Skueplads. Den Reiſende udſpørges derfor gjerne, efterat de førſte Expoſitioner ere tilendebragte, om der nogenſteds ſeer ud til Ufred. Grækernes Friheds-Kamp var derfor gjerne den førſte, og Storthingets Forhandlinger den anden Gjenſtand, der paa denne Tid bragtes paa Bane. Mange af dem læſe flittig Aviſer, ſom de faa til Laans af Præſter eller andre nærboende Embedsmænd, og ere ſædvanlig temmelig vel bevandrede i Europas Geographie, men fornemmelig i ſit Fædrenelands ældre Hiſtorie. Snorre Sturleſøn, Baſtholms Philoſophie for Ulærde og flere af den ſidſte populære Skribents Verker findes jævnlig paa en Hylde.

Agerbruget er ubetydeligt, og nærmere Sneegrændſen endog umuligt. Deſto fordeelagtigere er Fædriften; de kraftige Fjeldurter give Qvæget i kort Tid en Fedme, ſom det frodigere, grønnere og længere Græs paa de lavere Sletter ikke kan fremvirke. Bondens meſte Næring er derfor Melk, ſom han nyder under mange Slags Former. Denne kraftige Næring, ſom kun lidet udfylder Fordøielſes-Redſkaberne, gjør dem derfor lette og beqvemme til Arbeide; den beſværlige Fjeldgang udvikler Laar— og iſær Læg-Muſklerne, hvorfor de ſædvanlig have en ſmuk og kraftig Figur, og ere ſærdeles ſkikkede til alle Slags Legemsøvelſer og til de meſt halsbrækkende Spring i deres bekjendte Nationaldandſe.