Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/30

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
4

Vei maa tilbagelægges til Heſt eller til Fods, og alt Tøi føres paa Kløv. Til min Ulykke beholdt jeg Kjærren, og da min gamle Veiviſer (ſom han ſiden bekjendte) ikke havde været paa denne Vei i de ſidſte 40 Aar, ſaa foer han vild, og imedens vi, for at komme tilbage paa ret Vei, kjørte henad en Fodſti imellem Buſker og Krat, der hvert Øieblik truede med at vælte Kjærren, eller i det mindſte kaſte Inſtrumenterne ud, ſank Heſt og Kjærre pludſelig i et dybt Morads, hvoraf det førſt efter en Times Forløb ved 4 Bønders forenede Kræfter lykkedes os at faa dem opdragne.

Inden man kommer til Gaarden Bolkeſjø i Grans-Herred, maa man ſtige over en temmelig høi Aas (Bolkeſjø-Heia), hvis Høide over Havet fandtes at være 1763 Fod. Her overraſkes man pludſelig af en imponerende Fjeldegn. Fem forſkjellige Fjelde viſe ſig i Baggrunden, det ene fjernere, høiere og blaaere end det andet, lig en Rad af Coulisſer; bagerſt hæver Gouſta ſin majeftætiſke Top ligeſom en ſkarp tilſpidſet Kile. Fra dette Punkt ſynker Veien ſig indtil Tindſjøen, hvis Høide beſandtes 612 Fod.

Mit lille Eventyr i Moradſet mellem Kongsberg og Moen havde forſinket mig ſaa meget, at jeg, uagtet jeg var reiſt fra Kongsberg den 24de Juni Kl. 9 Formiddag, førſt om Eftermiddagen henved Kl. 5 ankom til Bolkeſjø, yderſt udmattet af den brændende Solhede. Reaumnrs Thermometer angav nemlig i Skyggen Kl. 314 Eft. ved Bue-Vand (Hvis Høide over Havet er 1471 Fod) 18°, paa Bolkeſjø-Heia (i 1763 Fods Høide) Kl. 412 Eft. 200, og paa Bolkeſjø (i 1240 Fods Høide) Kl. 512 190 Varme[1]. Jeg beſluttede derfor at forblive paa Bolkeſjø til næſte Morgen, og imidlertid at udføre en Deel aſtronomiſke og magnetiſke Iagttagelſer, hvortil det deilige Veir og det ſærdeles godlidende Opholdsſted gav den bedſte Anledning. Efterat Inſtrumenterne vare udpakkede og opſtillede, krøbe[2]

  1. Jeg gjorde her, ſaavel ſom paa flere Steder, den Bemærkning at i ſnevre Fjeldegne gjelder ei den ellers almindelige Regel, at Varmen aftager i ſtørre Højder fra Havets Overflade. Denne Uregelmæsſighed har en ufordeelagtig Indflydelſe paa Nøiagtigheden af Høidemaalninger ved Barometret, hvor Theorien forudſætter en ſaadan Aftagelſe.
  2. Thi Sextanten ſtod paa en lav Fod paa Jorden.