Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/25

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
XVII

opſtillede, ſamt øve mig i deres Brug. I Altona hos Conferentsraad Schumacher traf jeg uventet den berømte Kønigsbergſke Aſtronom Geheimeraad Fr. Besſel, ſom tilbød mig at ledſage ſig til Bremen for at beſøge hans gamle Velynder, den høitfortjente Aſtronom Olbers, Dr. medicinæ, ſom i Aaret 1802 opdagede den lille Planet Pallas og i 1807 Veſta, og tillige havde beſkjæftiget ſig heldigen med Beregning af Kometernes Baner[1]. Hos denne ſmukke og elſkværdige Olding, havde vi en behagelig Middag, omringede af hans interesſante Familie. Da Gauſs ikke kunde modtage mig førend om tre Uger, gjorde jeg i Mellemtiden, i Følge med Chronometermageren Kesſels i Altona, en Reiſe over Magdeburg, Leipzig, Dresden til det Sachſiſke Schweitz; beſøgte paa Tilbageveien Obſervatoriet i Gotha, hvor jeg fornyede Bekjendtſkabet med dets Directeur Hanſen[2], ſom jeg tilforn havde ſeet i Altona hos Schumacher, og ſom ſenere iſær har udmærket ſig ſom theoretiſk Aſtronom; fremdeles Wartburg, hvor Luthers Arbeidsbord og Blækklatten paa Væggen foreviſtes; endelig Casſel og dets Wilhelms-Höhe med det ſtore Springvand, og Hannover. Bekjendtſkabet med Gauſs var mig ligeſaa lærerigt, ſom behageligt, da han ſtrax tilſtod, at det var mine foregaaende Underſøgelſer, der havde opmuntret ham til at henvende ſig til Studiet af Jordens Magnetisme.

  1. Besſel havde fra ſit 15de Aar været Lærling i et af de førſte Handelshuſe i Bremen; og da dette vilde ſende et Skib til Oſtindien, blev han beſtemt til at ledſage det ſom Factor. Dette foranledigede ham til at gjøre ſig bekjendt med Brugen af Sextant og Chronometer, for under Reiſens Løb at kunne beſtemme Skibets Sted paa Havet. Men Afreiſen blev forhalet et Aar; imidlertid havde denne foreløbige Beſkjæftigelſe trukket hans Interesſe til Aſtronomien. En Underſøgelſe af Banen for den ſtore Komet 1811, tiltrak ham Olbers’s Bekjendtſkab, ſom opmuntrede ham til at fortſætte denne Virkſomhed. Han blev efter 4 Aars Arbeide kaldet ſom Profesſor i Aſtronomie i Kønigsberg. Med ham beſøgte vi Rathskelleren i Bremen, hvorhen hans gamle Handelsvenner, der vare ſtolte af ham, havde indbudet ham, og hvor vi beſaae de ſtore Viinfade, ſom indeholde flere hundrede Aars gammel Rhinſkviin, og ſom bære Navn efter de 12 Apoſtle, blandt hvilke Judas indeholder den ældſte.
  2. Hanſen var fra Begyndelſen Uhrmagerſvend, og viſte mig i Gotha et kunſtigt Tafel-Uhr, han ſelv havde forfærdiget.