Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/23

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
XV

Ildlandet Regio debilior. Paa Oceanet, ſom omgav denne Region, var afſat en Mængde Pile, hvis Retning angav de paa Cooks Reiſe obſerverede Misviisninger, og ſom i det indiſke Hav alle viſte mod Regio fortior, i Nærheden af Ildlandet mod Regio debilior. Denne Mærkelighed vilde jeg ogſaa anføre paa min Globus; og for at overbeviſe mig om Rigtigheden af Sagen laante jeg Cooks anden Reiſe, uddrog alle Misviisningens Obſervationer, konſtruerede et Polarkart over den ſydlige Halvkugle og afſatte paa denne Pile, ſom angave Misviisningen, og beregnede end yderligere trigonometriſkt Beliggenheden af deres Skjæringspunkter. Men jeg ſluttede, at Jorden maatte nødvendig ogſaa have en Regio magnetica borealis med 2 Foci.

Disſe beſluttede jeg at opſøge, for dog at pryde min Globus med et Tillæg.

Dette bragte mig ind i de Underſøgelſer, hvorom jeg har fortalt i Begyndelſen af Beretningen om min Reiſe i Sibirien S. 85, 86 og ſom gav Anledning til at man i 1813 foreſlog mig til Lærer ved det nyoprettede Norſke Univerſitet. Man havde beſluttet, at jeg og to andre udnævnte Lærere ſkulde ved en Udenlandsreiſe i et Aar udvide vore Kundſkaber, men dette blev forhindret ved Finantſernes ſlette Forfatning. Imidlertid fritoges jeg for mit Embede i Latinſkolen, og fik Tilladelſe til at opholde mig et Aar i Kjøbenhavn, for der at forberede mig til min tilkommende Stilling. Den 15de Mai 1814 giftede jeg mig med en Datter af Thrønderen Caspar Borch, Profesſor ved Sorøe Akademie, med hvem jeg havde været forlovet ſiden Opholdet i Sorøe. Min eventyrlige Opreiſe med hende til Norge findes i Beretningen om Bergensreiſen S. 65—69.

Den 23de September 1833 flyttede jeg ind i det nye Obſervatorium. Det var kort tilforn paa en Maade bleven indviet ved følgende Leilighed. Hans kgl. Høihed Kronprinds Oscar, ſom paa den Tid opholdt ſig i Hovedſtaden, ønſkede en Dag at beſee alle Univerſitetets Inſtituter. Det akademiſke Collegium havde til den Dag foranſtaltet en Collation paa Obſervatoriet, hvorved alle til Univerſitetet hørende Functionærer vare tilſtede. Det eneſte Inſtrument, ſom til den Tid var opſtillet i Obſervatoriet var en 6 Fods Kikkert, ſom jeg havde beſluttet at rette mod et fjernt Punkt i Omegnen, for dog at