Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/22

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
XIV

juridiſke Studium; men det trættede mig, og jeg fandt ingen Interesſe i at lære at kjende disſe vilkaarlige, alene for Danmark og Norge gjældende Love, ſom i et andet Land og for et andet Liv ingen Betydning havde. En tilſyneladende ubetydelig Tilfældighed gav her min Beſkjæftigelſe og mit Liv en heelt ny Retning. Min Kollega Overlærer (ſenere Profesſor) Steenbloch fortalte mig, at han engang havde haft det Indfald, at ville forfærdige Glober, og havde til den Ende taget Underviisning af den Danſke Kobberſtikker Lahde, da han ſelv vilde gravere Segmenterne til ſin Globus; men han ſtødte paa forſkjellige Vanſkeligheder, i det han manglede de nødvendige mathematiſke Forkundſkaber til Nettets Konſtruction og det mechaniſke Talent til Kuglens Sammenſætning. Jeg greb denne Idee, da jeg troede i begge disſe Henſeender at være Opgaven voxen. I den franſke Encyclopædie fandt jeg Anviisning til Papkuglens Konſtruction, og i en Afhandling af Käſtner i det Gøttingſke Videnſkabs Selſkabs Afhandlinger Theorien for Nettets Konſtruction, og havde allerede min Papkugle færdig, og conſtrueret flere Segmenter til dens Overtrækning, da et nyt Tilfælde gav min Virkſomhed en mere frugtbringende Retning.

En Læge i Helſingør, forhenværende Diſcipel af Fredriksborgs Skole, var død og havde teſtamenteret to 2 Fods upſalſke Glober til Skolen; Rektor afſendte mig til Helſingør for at indpakke og afhente disſe. Imedens jeg i den ſtore Klubſal, hvor de vare henſtillede, ventede Pakkasſerne, hvori de ſkulde transporteres, betragtede jeg dem naturligviis ifølge min daværende Beſkjæftigelſe med ſtor Opmærkſomhed. Jordglobens Titelblad berettede, at den var forfattet af det kosmographiſke Selſkab i Upſala og at den fremviſte den ſydlige magnetiſke Polarregion, opdaget af Naturforſkeren Wilcke ved Hjælp af de Misviisnings-Obſervationer, der vare anſtillede af Kapitainerne Cook og Fourneaur paa Cooks anden Opdagelſes-Reiſe, da han ſeilede rundt om Sydpolen. Nær Sydpolen var tegnet en langagtig elliptiſk Figur, ſomt var betegnet „Regio magnetica australis“, og nær de modſatte Ender af denne Figurs ſtore Axe vare to runde Figurer anmærkede, den ene under Nyholland omtrent 20° fra Sydpolen betegnet Regio fortior, den anden nærmere ved Sydpolen ſydveſt for