Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/16

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
VIII


Som Exempel paa den Orden og Tone, der den Tid herſkede imellem Skolens Diſciple, ſkal jeg endnu anføre følgende. I den ſtore. Sal var ved et Skillerum af en Mands Høide, ſom oventil havde et aabent Trallværk af dreiede Stave, der gik op til Loftet, afdeelt et Rum for den ſaakaldte Meſterlectie, ſom kunde lukkes ved et Par ſtore Porte, ligeledes oventil forſynede med lignende Trallværk, ligeſom et Par Chordøre i Kirkerne, men ſom beſtandigt ſtode aabne. Udenfor Meſterlectien var den ſtørre Deel af Salen beſat med Borde og Bænke for de lavere Lectier, hvis Diſciple af Meſterlectianerne kaldtes plebes (Pøbel), og ſom ikke vovede at ſætte en Fod indenfor Meſterlectiens Dør, uden at kaſtes ud og faae Prygl. Strax naar En hvilkenſomhelſt af Lærerne i en Lectie om Morgenen kom paa Skolen, ſkulde der holdes en ſaa kaldet Bøn, hvilken udførtes paa følgende Maade. Førſt blev der fra Meſterlectien ſunget en Pſalme; derpaa traadte tre af de lavere Lectiers Diſciple hen og knælede i Meſterlectiedøren; En af femte Lectie oplæſte en latinſk Bøn; En af fjerde Lectie en Bøn i Modersmaalet, og tilſidſt En af anden Lectie, ſom oplæſte „Fader vor“ o. ſ. v. Derefter blev et Pſalmevers ſunget, og endelig traadte En af Meſterlectianerne hen i Døren og oplæſte et vilkaarligt Capitel af det gamle Teſtamente. Var Rector eller Conrector tilſtede, gik dette aldeles anſtændigt til; men var den ulykkelige Lærer i tredie og fjerde Lectie den Førſtankomne, iſtemmedes fra Meſterlectien undertiden mere et Kattehyl end en Sang. Var det om Vinteren havde Meſterlectianerne undertiden det Indfald at lægge ſtore Sneedynger i Meſterlectiedøren, hvor de tre ſtakkels Plebeier maatte knæle; undertiden ſtødte hine en af Kammeraterne ind paa de Knælende, ſaa at de alle faldt om i Sneevandet. Til Oplæsning af Bibelen valgtes det 29de Capitel af 1ſte Moſebog, hvor der i 17de Vers fortælles om Lea, at hun havde rindende Øine, fordi den om-