Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/129

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
101

at ſee ſig om nogle Skridt videre. Han kjører efter og raaber igjen, og ſaaledes gaaer det fort, indtil man endelig er kommen til en Fjerdedeel eller en Femtedeel af det førſte Forlangende, hvorpaa man gjør et pasſende Bud, ſom i Regelen beſvares med „ſadites“ (ſæt Dem). Den ſamme Scene har man, naar man nærmer ſig en KræmmerBoutik.

Da vi fra Jekatharinenburg vilde reiſe mod Nord langs Uralkjæden, hvor den rige Demidoff beſidder den ſtore Fabrik (Savod) Niſchne-Tagilſk og flere Guld- og Platina-Vaſkerier, beſøgte vi Chefen for hans Comptoir, Hr. Kolonoff, ſom jeg allerede i Stockholm havde gjort Bekjendtſkab med hos Grev v. Suchtelen. Han medgav mig Brev til Fabrikens Forvalter. Iblandt flere Kunſtſager og Koſtbarheder i det Demidoffſke Pallads viſte han os et elegant rundt Bord med en enkelt Fod af Jakaranda og to med ſleben Malachit belagte runde Bordplader, af hvilke den underſte omtrent havde fire, den øverſte to Fods Diameter (hvilket Englænderne kalde „a dumb servant“), og gjorde os derved opmærkſom paa en paa den underſte Bordplade indridſet Cirkel, om hvilken han fortalte os følgende Anecdote: „Ved den Feſt, ſom Fyrſt Carl von Schwarzenberg den 1ſte Juli 1810 gav i Anledning af Napoleons Formæling med Erkehertuginde Marie Louiſe, opſtod en frygtelig Brand i Balſalen, hvorved Fyrſtinde Pauline von Schwarzenberg, en Datter af Hertugen af Aremberg, miſtede Livet. Napoleon, ſom ſelv var tilſtede ved Feſten, opmuntrede perſonlig Brandfolkene, og da han ſtærkt havde udſat ſig for Ilden, følte han en heftig Tørſt. Han ilede derfor til det i Nærheden værende Demidoffſke Palads, og bad om et Glas Vand. Man bragte en Flaſke Champagner og et Glas, og ſatte begge paa det omtalte Malachitbord. Keiſeren drak, ſatte Glasſet igjen paa Bordet, og ilede tilbage til Brandſtedet. Kolonoff, ſom var tilſtede, ridſede en Kreds i Malachiten rundt om Glasſets Fod, for derved at bevare Erindringen om Keiſerens Beſøg ved denne ſørgelige Begivenhed. Enhver af de Tilſtedeværende ønſkede at drikke af det ſamme Glas, hvoraf Keiſeren havde drukket, og Flaſken blev tømt“. Bordet var nu ført tilbage til Petersburg. I Bergverkscorpſet havde vi ſeet en Mængde ſtore Platina-Klumper, os iſær en ſtor Klump gediegent Guld, ſom omtrent