Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/127

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
99

archivets Protokoller opbevares. Denne ſtore Sal er paa begge Galerier opfyldt med Acter, og indeholder dog kun det Nyeſte; thi det Ældre bliver ſendt til Moscwa.

Ogſaa hos Miniſteren Grev Speranſki, forhenværende Generalgouverneur over hele Sibirien, hvilket under mit Ophold der var deelt i to Gouvernementer, det veſtlige og øſtlige Sibirien, havde jeg Audients; Denne udmærkede Mand, Søn af en ſimpel Pope, havde blot ved ſit Talent opſvunget ſig til den høie Rang, han beklædte. Han har ſelv udgivet en Beſkrivelſe over Sibirien, og beſad formedelſt ſin nøiagtige Kundſkab til dette ſtore Land, ſtor Indflydelſe paa dets Forvaltning; tillige ſtod han formedelſt ſin videnſkabelige Dannelſe og humane Tænkemaade i ſtor Gunſt hos Keiſeren. Han meddelte os mange nyttige Efterretninger angaaende vor foreſtaaende Reiſe; iblandt Andet gav han os Sundhedsregler for de forſkjellige Aarstider, og ſkildrede de forſkjellige Localiteter. „Veiene“, ſagde han, ere nu fortræffelige; Kulden i Sibirien er ikke ubehagelig, da Luften om Vinteren er ganſke rolig og tør. Man lider derfor ved 17 Graders Kulde i Petersburg mere, end ved 26—28 Grader i Sibirien“. Ogſaa gav han os det Raad, paa Tilbagereiſen fra Irkutſk at tage en ſydligere Vei, end den ſædvanlige over Tobolſk, nemlig fra Tomſk mod Syd til det Kolyvanſke Bjergverk og den chineſiſke Grændſe, og derfra langs de ſaakaldte Kirgiſiſke Linier gaae til Orenburg og Aſtrachan. Han ſkildrede os disſe Egne, ſom han ſelv havde bereiſt, med megen Varme, ſom den interesſanteſte Deel af Sibirien, og gav os forſkjellige Anbefalingsbreve med, hvorved han bemerkede, at vi vilde overalt modtages „á bras ouvertes[1], hvilket da ogſaa blev Tilfældet; thi han havde tilſtrækkelig ſørget derfor.

I vor Miniſters, Baron Palmſtiernas Huus bleve vi ſærdeles gjeſtfrit modtagne; ligeſaa hos Banquier Stieglitz, hvis Søn nyligen var hjemkommen fra Univerſitetet i Dorpat; og hos den Svenſk-Norſke Generalconſul Sterky, hvilke to ſidſte oftere indbøde os til deres ſkjønne Landſteder, hvor vi altid fandt det udſøgteſte Selſkab og den ſmagfuldeſte Beværtning. Omegnen om Petersburg er formedelſt de mange

  1. Med aabne Arme.