Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/126

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
98

skildret mig denne Dame som „en from Engel“. Overalt vakte Bekjendtskabet med dette elskværdige Par, om hvilket jeg af Admiralens Reisebeskrivelse allerede havde dannet mig et lignende Billede, min særdeles Interesse.

Særdeles interessant var mig ogsaa Bekjendtskabet med Generallieutenant Schubert, daværende Chef for Generalstaben og Directeur for Kartedepotet. Han er en Søn af den berømte Astronom Friedrich Theodor Schubert, som Aaret før vor Ankomst til Petersburg var død, og som i Aaret 1805 havde gjort en Reise igjennem Sibirien til den Chinesiske Grændse paa den samme Vei, som vi tænkte at følge, og der anstillet nogle Iagttagelser over Misviisningen, som jeg med Held havde benyttet i min ovenomtalte Undersøgelse. Generalen førte os om i alle Contoirer, Værksteder og lithographiske saavel som Kobberstikker-Anstalter i den uhyre for Generalstaben bestemte Bygning, og forærede mig det nyeste Kart over Sibirien med Russisk Skrift. Da jeg herved yttrede det Ønske, at besidde et Kart over denne Strækning med latinske Bogstaver, for at sende min Kone samme, at hun paa Kartet kunde følge mig paa min Reise, gik han strax bort og lod tre Kobberplader af et ældre Kart med latinsk Skrift opsøge, og strax deraf tage Aftryk. Omendskjønt dette Kart blev afsendt med Kabinetsposten til Stockholm, kom det dog aldrig i min Kones Hænder, hvilket var mig særdeles fortrædeligt, da jeg i mine Breve bestandig henviste til Kartet. Det maa i Stockholm være faldet i en Liebhabers Hænder, som har holdt det tilbage. Derpaa viste Generalen mig det saakaldte Jern-Archiv, en aflang rund, flere hundrede[1] Fod lang Sal af overordentlig Høide, hvori Alt, Gulv, Tag, Säuler, Reoler, Bænke ere af Støbejern. Tilforn har det været et Theater. Fra Gulvet af løber paa den høire og venstre Side rundt om Væggene et Galerie i Form af to Spiraler „med sex eller otte Vendinger lige til Taget. Den ene Spiral omslutter den anden; imellem begge Galerier er det temmeligt dunkelt, saa at man endog om Dagen maa antænde Lys. I Buerne af disse Spiraler staae Jern-Reoler, i hvilke Krigs-

  1. I den Tydske og Franske Oversættelse staaet blot det betydningsløse „flere Fod lang“.