Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/124

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
96

i hvis Familie han under ſit Ophold der i 1820 havde nydt et hjerteligt Gjeſtevenſkab, ledſaget med en Kviſt af det Egetræe i Longwood paa St. Helena, under hvilket Napoleon ofte pleiede at ſidde henſunken i Tanker. Af denne Kviſt brak jeg et Blad, og ſendte det, ſom en Erindring om den ſtore Mand, i et Brev til min Kone. Af Lenz erholdt jeg en Afſkrift af de Iagttagelſer over Misviisningen, ſom han havde gjort under Jordomſeglingen. Iagttagelſer over Inclinationen og Intenſiteten havde han ikke kunnet udføre; thi det medbragte Inclinatorium var ubrugeligt, og en magnetiſeret Staalcylinder (om jeg erindrer ret en af mine, ſom Capit. Sabine i England havde ſendt Kotzebue), hvis Svingningstider han ſkulde obſervere til Intenſitetens Beſtemmelſe, havde Chefen lagt i ſit Reiſechatouille; og den kom førſt for en Dag ved Reiſens Ende i Petersburg.

Om Aftenen den 30te Juni beſøgte jeg, ledſaget af Dr. Erman, Jordomſegleren Admiral Kruſenſtern, til hvem jeg havde Brev fra Grev Suchtelen i Stockholm. Vi traf ham i hans Have ved Thebordet i Selſkab med ſin Frue, Capitain Kotzebue, ſom tre Gange havde omſeglet Jorden (den førſte Gang under Kruſenſtern, og de to følgende Gange ſom Chef), hans Frue og hendes Fader Grev Manteuffel. Jeg erindrede Admiralen om den traurige Colliſion imellem hans Pligter og Følelſer, under hvilken han begyndte ſin Jordomſegling, hvilken han ſkildrer i Indledningen til ſin Reiſebeſkrivelſe. Han havde nemlig flere Aar i Forveien udkaſtet Planen til en ſaadan Opdagelſesreiſe, den førſte Jordomſegling, der ſkulde udføres af den Rusſiſke Marine; men den blev ved indtrædende Forhindringer i lang Tid opſat. Da fik han pludſelig, faa Dage efterat han havde giftet ſig med ſin elſkværdige Frue, Befaling at tiltræde Reiſen, ſaa at de unge Ægtefolk paa tre Aar maatte ſkilles ad med den ſmertelige Tanke, maaſkee aldrig mere at forenes. Jeg laante Admiralen et Kart over Magnetnaalens Misviisning i to Blade, ſom foreſtillede Syſtemet paa den øſtlige og veſtlige Halvkugle, hvilket jeg havde conſtrueret efter en Mængde Iagttagelſer, ſom jeg i Aaret 1819 havde uddraget af Skibsjournaler i det Engelſke Admiralitet i London. Han vilde lade Kartet copiere.

En Uge ſenere (9de Juli) beſøgte jeg atter Admiralen i Selſkab