Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/123

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
95

os derpaa til ſin Stue, hvor han viſte mig et dobbeltløbet Gevær, hvormed han ſamme Dag havde beſluttet at ſkyde ſig af Fortvivlelſe over vor Udeblivelſe.“ Men ulykkeligviis var Laaſen i Uſtand, og ſaaledes blev hans Liv reddet. Han logerede hos en elſkværdig ung Videnſkabsmand, Lieflænderen Adjunct Lenz (ſenere Medlem af Videnſkabernes Akademie i Petersburg), ſom nyligen var vendt tilbage fra en videnſkabelig Jordomſegling under Capitain Kotzebue. Nogle Dage efter flyttede Dr. Erman ind til os.

Blandt de interesſante Bekjendtſkaber, vi ved Dr. Erman gjorde, foruden Adjunct Lenz, maa jeg iſær nævne Baronerne, Søecapitain Ferdinand v. Wrangel (nuværende Admiral), og hans yngre Fætter Lieutenant v. Wrangel, hvilken ſidſte var beſkjæftiget med en Opmaaling af den Finnſke Bugt. Den førſte har i Aarene 1820 til 1824 udført en Opdagelſesreiſe langs Nordkyſten af det øſtlige Sibirien, beſtemt Beliggenheden af en Mængde Punkter i det nordøſtlige Sibirien og langs dets Kyſter, og udført en Række af meteorologiſke ſamt magnetiſke Iagttagelſer over Misviisning og Inclination i disſe af Videnſkabsmænd aldrig før beſøgte Egne[1]. En Afſkrift af disſe meddelte han mig, hvorved de Iagttagelſer, jeg ſiden gjorde i den ſydligere Deel af Sibirien bleve betydelig completterede. Hans Skildring af den frygtelige Kulde indtil 400 Reaumur, ſom han der havde udholdt, indjagede mig Skræk for hvad jeg muligen kunde vente at udſtaae, omendſkjønt jeg ikke, ſom han og hans Reiſefælle Lieutenant Anjou, tænkte at nærme mig til den 76de Bredegrad. Fra den 14de Marts til 4de Mai 1822 havde han tilbragt 51 Dage paa Ishavet, kjørende med Hunde paa Iſen. „Ved ſaa lav Temperatur“, ſagde han, „tør man ikke anderledes drage Aande, end igjennem en Bjørnefæld, ſom man holder tæt ſluttet til Munden, ſaa at den ſparſomt dragne Aande førſt filtreres igjennem Haarene, for at Lungerne ei ſkal angribes“. Ogſaa medgav han mig et Brev til Civilgouverneuren Zeidler i Irkutſk,

  1. En Beſkrivelſe over denne interesſante Reiſe med et Kart er udkommen paa Tydſk i Berlin 1839 under Titel: „Reiſe des kaiſerlich rusſiſchen Flotten-Lieutenants Ferdinand v. Wrangel langs der Nordküſte von Sibirien und auf dem Eismeere in den Jahren 1820 bis 1824“.