Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/12

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
IV

hald, hos hvem min Fader tilforn havde været Fuldmægtig. Da Familien har mange Sidegrene, ſaavel her ſom fornemmelig i Danmark, ſkal jeg tilføje hvad man veed om Familiens Oprindelſe.

Bartholomæus Pederſen Hanſteen, min Tipoldefader, en Præſteſøn fra Malmøe, var Raadmand i Kjøbenhavn og Secretair i det Tydſke Cancellie, gift med Maren Dalhuus, en Datter af Kjøbenhavns Byfoged og Raadmand Laurits Dalhuus, og døde 1666. Han havde en Søn

Magiſter Jakob Bartholomæi H. født 1652, ſom blev Sognepræſt i Vordingborg 1682, Provſt 1685; var gift med Elſe Clausdatter Friis, og døde 1725. Af dette Ægtepar ere et Par ret gode Portraiter opbevarede i Familien. De havde 16 Børn. Blandt disſe var

Henrik H., Sognepræſt til Tyſtrup og Hallagerlille i Sjelland, født 6te Febr. 1699. Med ſin tredie Kone Conradine Nygaard, Datter af Provſt Nygaard i Høyby; havde han 5 Børn, blandt hvilke min Fader

Johannes Mathias H. var født 1748, og døde den 12te Marts 1792, inden jeg havde fyldt det 8de Aar.

Familien er formodentlig oprindelig kommet fra Tydſkland, da Navnet Hanſtein der ikke er ſjeldent. I Hannover, om jeg mindes ret, findes Ruinerne af en Borg, ſom kaldes Hanſtein. I Beſkrivelſen over det Pontoppidanſke Kart over Norge omtales to Forſtjunkere Hanſteen, ſom vare de førſte, der udførte Opmaalinger i Norge, hvilke Pontoppidan har benyttet ved Conſtructionen af Kartet. De vare formodentlig Tydſkere og ere vendte tilbage til deres Fædreland. Da min Mormoder Birgitte Brochmann, hvis Fader var en Broderſøn af den bekjendte Biſkop Brochmann, var født i Fladſtrand i Jylland, min Fader, født i Sjelland, Tipoldefaderen født i Malmøe, og Treſchow-Familien Norſk, ſaa ſees heraf, at jeg er en fuldſtændig Skandinav.

Min Fader var en livsglad, munter, ſpøgefuld og godmodig Mand, ſom havde et behageligt Væſen og Smag for Elegance. Et Træk af hans Spøgefuldhed og Godmodighed har indgravet ſig i min Hukommelſe fra mit 4de Aar. I Aaret 1788 ventedes Kronprinds