Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/12

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
IV

hald, hos hvem min Fader tilforn havde været Fuldmægtig. Da Familien har mange Sidegrene, saavel her som fornemmelig i Danmark, skal jeg tilføje hvad man veed om Familiens Oprindelse.

Bartholomæus Pedersen Hansteen, min Tipoldefader, en Præstesøn fra Malmøe, var Raadmand i Kjøbenhavn og Secretair i det Tydske Cancellie, gift med Maren Dalhuus, en Datter af Kjøbenhavns Byfoged og Raadmand Laurits Dalhuus, og døde 1666. Han havde en Søn

Magister Jakob Bartholomæi H. født 1652, som blev Sognepræst i Vordingborg 1682, Provst 1685; var gift med Else Clausdatter Friis, og døde 1725. Af dette Ægtepar ere et Par ret gode Portraiter opbevarede i Familien. De havde 16 Børn. Blandt disse var

Henrik H., Sognepræst til Tystrup og Hallagerlille i Sjelland, født 6te Febr. 1699. Med sin tredie Kone Conradine Nygaard, Datter af Provst Nygaard i Høyby; havde han 5 Børn, blandt hvilke min Fader

Johannes Mathias H. var født 1748, og døde den 12te Marts 1792, inden jeg havde fyldt det 8de Aar.

Familien er formodentlig oprindelig kommet fra Tydskland, da Navnet Hanstein der ikke er sjeldent. I Hannover, om jeg mindes ret, findes Ruinerne af en Borg, som kaldes Hanstein. I Beskrivelsen over det Pontoppidanske Kart over Norge omtales to Forstjunkere Hansteen, som vare de første, der udførte Opmaalinger i Norge, hvilke Pontoppidan har benyttet ved Constructionen af Kartet. De vare formodentlig Tydskere og ere vendte tilbage til deres Fædreland. Da min Mormoder Birgitte Brochmann, hvis Fader var en Brodersøn af den bekjendte Biskop Brochmann, var født i Fladstrand i Jylland, min Fader, født i Sjelland, Tipoldefaderen født i Malmøe, og Treschow-Familien Norsk, saa sees heraf, at jeg er en fuldstændig Skandinav.

Min Fader var en livsglad, munter, spøgefuld og godmodig Mand, som havde et behageligt Væsen og Smag for Elegance. Et Træk af hans Spøgefuldhed og Godmodighed har indgravet sig i min Hukommelse fra mit 4de Aar. I Aaret 1788 ventedes Kronprinds