Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/11

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
III

1847 begyndte Bogtrykker Malling at udgive en „Norſk Folkekalender“, og anmodede mig ved hver Aargang fra 1849 til 1856 om at levere en liden Skildring af mine Erindringer fra Reiſen i Sibirien. Disſe bleve tagne fra mine Breve til Hjemmet, ſom hældigviis ere bleven opbevarede, og leveredes uden chronologiſk Orden. I disſe Breve fortalte jeg, hvad jeg troede kunde have Interesſe for Familien; men da jeg formedelſt de mange daglige videnſkabelige Iagttagelſer, ſom vare Reiſens Formaal, og Reiſens Beſværligheder ikke havde Tid og Kræfter til at holde en Dagbog, ſaa er adſkilligt forbigaaet, ſom mueligen kunde fortjent at optegnes, men ſom nu efter ſaa lang Tids Forløb ei kan erſtattes.

Dette er disſe Beretningers Oprindelſe, og maa tjene til Undſkyldning for de Mangler der visſelig klæbe ved dem. Da imidlertid Publicum har modtaget dem med Venlighed, og man ønſkede at have dem ſamlede i chronologiſk Orden, ſaa har jeg efter flere Forlæggeres og Andres Opfordring ladet mig overtale til at udgive dem i Sammenhæng i Orden efter Tidsfølgen med enkelte ſmaae Tillæg.


Da Forlæggeren af egen Drift har lovet Subſcribenterne Forfatterens Biographie, og dette Løfte maa holdes, ſinder jeg det rigtigſt at ſkrive den ſelv. Jeg er født i Chriſtiania den 26 September 1784 i den Gaard i øvre Slotsgade, hvor Studenterſamfundet har ſine Forſamlingsværelſer, og hvor min Fader døde. Førend han kjøbte denne, havde mine Forældre beboet den Gaard i nedre Slotsgade, hvor nu de Mæhriſke Brødre holde deres Forſamlinger, og hvor mine to ældre Sødſkende ere fødte. Min Fader Johannes Mathias Hanſteen var Conſumptions-Inſpecteur i Chriſtiania, og født i Sjelland, hvor hans Fader var Præſt, og gift med Ane Cathrine Treſchow, en Datter af Albrecht Treſchow[1], Toldinſpecteur i Fredrichs-

  1. Dennes Broder var Kjøbmand i Drammen, og Fader til den lærde Niels Treſchow, Rector ved Chriſtianias Kathedralskole, ſiden Profesſor i Philoſophie ved Kjøbenhavns Univerſitet, derpaa ved det i 1813 oprettede Univerſitet i Chriſtiania, endelig Statsraad og Chef for Kirke- og Underviisnings-Departementet.