Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/10

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
II

delſen ængſtelig for at blive for vidtløftig med mine ubetydelige Skildringer; men Redacteuren og Andre opmuntrede mig efter de førſte Numere til ikke at være for ſparſom. Til min Forundring og langt over min Forventning vandt dette førſte Forſøg temmelig almindeligt Bifald.

Den næſte Reiſe i ſamme Henſigt gjorde jeg i 1824 igjennem hele Jylland fra Fredrikshavn til Hamburg og Berlin, og leverede nogle afbrudte anonyme Skitſer over ſamme i Bladet Hermoder. Den tredie Reiſe i 1825 gik til Throndhjem over Jämtelands Veien til Sundsvall og videre til Torneå, igjennem Finnland til Åbo, ſamt tilbage over Stockholm, i Selſkab med Lieutenant Segelcke af den Norſke Marine. Over denne Reiſes ſmaae Begivenheder havde jeg ikke Tid at give nogen Beretning, omendſkjønt de maaſkee kunde have haft nogen Interesſe for almindelige Læſere, da de nordlige Kyſter af den Bothniſke Bugt og iſær Finnland og dets Befolkning hos os er mindre bekjendt. Disſe tre Reiſer anſaae jeg ſom Prøveforetagender til den ſtørre Reiſe igjennem Sibirien, da jeg ved dem efterhaanden af Erfaring lærte den beqvemmeſte Indretning af mine Obſervationsbøger og øvrige Apparater paa den for den daglige Brug og Transport henſigtsmæsſigſte Maade.

Efter Hjemkomſten fra Sibirien var jeg ſygelig og hypochonder, ſom en Følge af Reiſens Beſværligheder; jeg maatte igjen begynde mine Forelæsninger ved Univerſitetet og den militaire Høiſkole; fandt det fornødent at udarbejde et Par Lærebøger; efter Grev Wedels Forſlag havde Storthinget beſluttet at bygge et aſtronomiſkt Obſervatorium, hvortil Grunden allerede var kjøbt før min Afreiſe. Under dets Bygning fandt jeg det nødvendigt, dagligt at gaae derhen for at ſee til Arbejdets Udførelſe. Alle disſe Aarſager forhindrede mig fra at tænke paa at udgive en Beretning om denne ſtørre Reiſe, uagtet jeg i Begyndelſen af Flere blev ſtrængt foreholdt, at det endog var min Pligt. Det er ikke uſandſynligt, at den aldrig var kommen for Dagen, derſom ikke Hr. Asbjørnſen i 1846 havde anmodet mig om, at give et Bidrag til hans Aarbog „Hjemmet og Vandringen“. Jeg valgte dertil Skildringen af mit Ophold i Irkutſk og Reiſen derfra til Jeniſeiſk paa Floderne Angara og Werchne-Tunguſka. I