Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/9

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
Forord.


Anledningen til de Reiſer, hvoraf jeg her har givet Skildringer, er angivet i Begyndelſen af Beretningen om den Sibiriſke Reiſe. Efterat jeg nemlig af alle trykte videnſkabelige Reiſebeſkrivelſer og af en Mængde haandſkrevne Skibsjournaler fra det Danſke Oſtindiſke Kompagnie i Kjøbenhavn havde uddraget alle til den Tid tilgængelige Materialier til Oplysning over Jordens magnetiſke Syſtem, og ved Hans Majeſtæts Kong Carl Johans Underſtøttelſe i 1818 havde udgivet „Underſøgelſer over Jordens magnetiſke Syſtem“ i det Tydſke Sprog, ønſkede jeg ved egne Iagttagelſer at tilveiebringe Materialier fra ſaa mange af de uunderſøgte Strækninger paa Jorden ſom mueligt. Til den Ende reiſte jeg i Sommeren 1819 til London, for at beſtille de nødvendige magnetiſke Inſtrumenter. Der fik jeg Adgang til det Engelſke Admiralltets Søekarte-Archiv (hydrographical Office), hvis Chef Kapt. Hurd velvillig lod opſøge Skibsjournaler fra alle de Have, ſom vare beſeilede af Engelſke Krigsſkibe, og fra hvilke jeg ønſkede Oplysninger. Af disſe uddrog jeg en ſtor Mængde Materialier til mine Underſøgelſers Fortſættelſe. Min førſte Underſøgelſe gjældte Fædrelandet, og dertil valgte jeg en Reiſe til Bergen. De Reſultater, jeg paa denne Reiſe havde erholdt, vilde ingen Interesſe have for de daværende faa Blades Læſere, og forekom mig ikke værdige til at trykkes i det Throndhjemſke Videnſkabs-Selſkabs Skrifter, ſom var det eneſte videnſkabelige Tidsſkrift Norge den Gang havde. Da jeg imidlertid ønſkede, at de maatte blive opbevarede, henvendte jeg mig til Budſtikkens daværende Redacteur, den lærde Juſtitiarius J. C. Berg. Dette Tidsſkrift havde dog en videnſkabelig, ſkjønt hovedſagelig hiſtoriſk Tendents. Men da jeg frygtede, at mine mange Talreſultater ſelv for dette Blads Læſere vilde blive for ufordøielige, ſøgte jeg at indſmugle dem i en Reiſebeſkrivelſe. Jeg var i Begyn-