Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/118

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
90

adſkillige faderlige Formaninger. „Souvenez Vous, Monsieur“, ſagde han tilſidſt, „que le sol da la Russie n’est pas le même, que le sol de la Norvège; ici Vous pouvez dire tout ce que Vous voulez; mais c’est une autre chose dans la Russie. Il ne faut pas se mêler dans la politique[1]. Jeg forſikkrede, at jeg aldrig havde befattet mig med Politik, hvoraf jeg intet forſtod; at jeg altid havde anſeet det for rigtigſt, at Enhver beſkjæftigede ſig med det, hvortil han af Natur følte ſig kaldet, og at mine Interesſer havde en ganſke anden Retning. Han ønſkede mig Lykke til mit Foretagende, yttrede den Overbeviisning, at jeg vilde komme ubeſkadiget tilbage fra den beſværlige Reiſe og omarmede mig ved Afſkeden. Jeg forlod den elſkværdige Konge, ganſke rørt over hans Venlighed.

Om Morgenen den 12te Juni gik vi ombord i Skibet Sappho, men kom førſt den 18de om Eftermiddagen til Kronſtadt. Store Skibe kunne, ſom bekjendt, ikke gaae lige op til Petersburg, men maae losſe i Kronſtadt. Mængden af Skibe, ſom her laae tæt ved hinanden, var ſaa ſtor, at vi, da vi paa Afſtand ſaae igjennem en Kikkert, troede at ſee en ſand Granſkov; ſelv da vi kom nærmere kunde vi neppe ſkimte noget af Himmelen imellem Maſterne. Fæſtningsverker og Bygninger vare ſamtlig anlagte i en ſtorartet Stil. Indenfor Fæſtningsverkerne laae to ſtore Krigsſkibe, ſom ved en uſædvanlig høi Vandſtand i den Finnſke Bugt i Aaret 1824, der var foraarſaget af en længe vedholdende Veſtenvind, vare blevne kaſtede derop, og nu ikke mere kunde bringes tilbage. Ved vor Ankomſt bleve vi overfaldne af en Sværm af høiere og lavere Toldbetjente, ſom forſeglede vore Kufferter, Skibets Luger, endog Kahyttens Vægge, med lange Baand og rødt Vox, paa det at intet hemmeligt Aflukke, ifald noget ſaadant fandtes, ſkulde kunne aabnes. Selv vore Reiſeſække bleve forſeglede, uagtet vi viſte dem, at de intet indeholdte uden Toiletſager, og et Par rene Skjorter og Strømper; og man tilkjendegav os, at for hvert Segl, der ved vor Ankomſt til Petersburg fandtes løſt, maatte betales 100 Rubel i

  1. Kom ihu, min Herre, at Ruslands Jordbund ikke er den ſamme ſom Norges; her kan De ſige Alt hvad De vil; men det forholder ſig anderledes i Rusland. Man maae ikke blande ſig i Politiken.