Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/117

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
89

Gang var 21 Aar gammel, ſom „Asſiſtent ved Expeditionen“. Jeg ſvarede, at jeg ikke behøvede nogen Medhjælper til de magnetiſke og aſtronomiſke Beſtemmelſer; men derſom den unge Erman kunde overtage mineralogiſke og botaniſke Underſøgelſer, ſaa troede jeg det kunde lade ſig gjøre, da den Mineralog, ſom jeg havde gjort Regning paa, var bleven forhindret. I Følge heraf blev aftalt, at vi ſkulde træſfe ſammen i Petersburg i Juni 1828. Da imidlertid den Norſke Regjering under Reiſens Løb gjorde Indſigelſer mod dette Arrangement, var jeg nødt til at lade Erman betale omtrent en Trediedeel af Udgifterne paa den Deel af Reiſen, i hvilken han ledſagede os.

II.
Ophold i Stockholm — Vidtløftigheder ved Toldklareringen i Petersburg — Miniſteren Grev Cancrin. — Admiral Kruſenſtern. — Baron Wrangel — General Schubert. — Miniſteren Grev Speranſki. — Rusſiſkt Theater.


Den 19de Mai 1828 begav jeg mig, i Selſkab med Lieutenant Due og en Norſk Betjent Anders Nielſen, nuværende Portner ved Univerſitetet, paa Reiſen til Stockholm. Vi reiſte langs Gøtha-Kanalen, af hvilken den ſtørſte Deel allerede var fuldendt, med Anbefalingsbreve fra Norges daværende Statholder, Grev Platen, til alle Beſtyrere af dette vigtige Anlæg, til hvilket Grev Platen ſelv havde udkaſtet Planen og ledet Udførelſen, og ankom den 1ſte Juni til Stockholm. Jeg havde beſluttet, at reiſe fra Stockholm over Åbo til Petersburg, og da jeg vidſte, hvor ualmindeligt beſværligt det var at komme løs fra det Petersburgſke Toldvæſens Viſitationer, ſaa anmodede jeg den Rusſiſke Miniſter i Stockholm Grev v. Suchtelen, efter bedſte Evne at lette mig Ankomſten; og han lovede mig, derom at henvende ſig til Miniſteren for Told- og Finantsvæſenet Grev Cancrin. Ulykkeligviis fandtes intet Skib, ſom ſkulde gaae til Åbo; men derimod var en Svenſk Skipper i Begreb med at afgaae directe til Petersburg; og da jeg anſaae det for ligegyldigt, paa hvilken Vei jeg kom til Keiſerſtaden, ſluttede jeg med ham en Accord, ſom jeg ved min Ankomſt til Petersburg fik Anledning til meget at beklage.

Ved Afſkeds-Audientſen hos Hans Majeſtæt Kongen gav han mig