Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/115

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
87

Underſtøttelſe af Kong Carl Johan trykt paa Tydſk under Titel: „Unterſuchungen über den Magnetismus der Erde“.

Efter min Anſættelſe i 1814 ved det nyſtiftede Norſke Univerſitet fortſatte jeg Studiet af Jordens magnetiſke Syſtem, iſær med Henſyn paa den magnetiſke Krafts Størrelſe (Intenſiteten). Paa forſkjellige Reiſer i Norge, Tydſkland og rundt om den Bothniſke Bugt anſtillede jeg ſelv Iagttagelſer, og formaaede forſkjellige af mine videnſkabelige Venner, ſom jeg udruſtede med Apparater, til at anſtille lignende Iagttagelſer paa Reiſer i England, Tydſkland og Italien. Det vigtigſte Bidrag fik jeg af den Engelſke Søecapitain Phillip Parter King, ſom fra 1826 til 1830 foretog en videnſkabelig Reiſe fra London langs Kyſterne af Sydamerika til Valparaiſo, og var udruſtet med et af mine Apparater. Ved Hjælp af disſe Iagttagelſer forſøgte jeg for førſte Gang at foreſtille en Deel af Intenſitetsſyſtemet paa to ſpecielle Karter; det ene fremſtillede de iſodynamiſke Linier[1] i Nordamerika, en Deel af Sydamerika, det Atlantiſke Hav og hele Europa; det andet Linieſyſtemet om Nyholland.

Da imidlertid det magnetiſke Syſtem var aldeles ubekjendt i hele det Rusſiſke Rige ligefra Petersburg til Kamtſchatka, ſaaſom der i hele Sibirien kuns var anſtillet Obſervationer over Misviisningen paa nogle faa Punkter i Aarene 1761, 1769 og 1805, men ingen over Inclinationen og Intenſiteten, og det for at beſtemme Beliggenheden af den Sibiriſke Magnetpol var aldeles nødvendigt, at erholde Iagttagelſer fra denne Deel af Jordens Overflade, ſaa foreſtillede jeg Hans Majeſtæt Kong Carl Johan i Aaret 1824, hvor nødvendigt det var for en tilkommende Theorie af Jordmagnetismen, at underſøge det magnetiſke Syſtem paa denne ſtore Strækning. Jeg anmodede ham om, at fremſætte for det næſtkommende Storthing et Andragende om Bevillingen af en pasſende Sum til denne Henſigts Opnaaelſe. Hans Majeſtæt gik med ſin ſædvanlige Agtelſe for videnſkabelige Foretagender

  1. Linier, ſom forbinde alle de Punkter paa Jordens Overflade, hvor den magnetiſke Intenſitet har ſamme Styrke Magazin for Naturvidenſkaberne 7de Bind 1825; Poggendorff’s Annalen 9de Bind 1827; Schumachers aſtronom. Nachrichten 9de Bind.