Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/114

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
86

men naar man i det Indiſke Hav nærmer ſig Nyholland i 40 Graders Brede, bliver denne Misviisning efterhaanden mindre, og Naalen viſer lige mod Syd i en Meridian, ſom gaaet omtrent midt igjennem Nyholland. I dette Strøg viſer Naalens Sydende overalt henimod et Punkt, der ligger omtrent 21 Grader fra Jordens Sydpol. Her maa man altſaa antage, at Jorden har ſin magnetiſke Sydpol.

Derſom Jorden ikke havde flere, end disſe to tiltrækkende Punkter, vilde Magnetnaalen overalt viſe hen mod disſe. Men af nogle faa paa tidligere Reiſer i Sibirien udførte Iagttagelſer viſte det ſig, at Magnetnaalens Nordende der begyndte at viſe mod Øſt, længere hen atter mod Veſt; her maatte altſaa findes et andet, ſkjønt ſvagere, tiltrækkende Punkt. Paa den ſtørſte Deel af Sydamerikas Øſtkyſt afviger Naalens Sydende mod Veſt, og denne Misviisning ſtiger ved Ildlandet til 25 Grader, men aftager igjen længer mod Veſt i det ſtille Hav. Retningen af Naalens Sydende viſer i dette Strøg henimod et Punkt, der ligger omtrent 14 Grader fra Jordens Sydpol i det ſtille Hav. Heraf følger, at Jordkloden har 4 magnetiſke Regioner eller Poler; to ſtærkere, i den nordlige Halvkugle nordenfor Hudſonsbai og i den ſydlige under Nyholland; og to ſvagere, den nordlige i Sibirien og den ſydlige i det ſtille Hav ſydveſt for Ildlandet; og hvad ſom er ſærdeles mærkværdigt: ved at ſammenligne ældre og nyere Iagttagelſer viſte det ſig, at de nordlige bevæge ſig langſomt fra Veſt mod Øſt, de ſydlige i modſat Retning fra Øſt mod Veſt.

I Begyndelſen af Aaret 1811 udſatte det kongelige Videnſkabernes Selſkab i Kjøbenhavn den ſædvanlige Priis paa Beſvarelſen af følgende Spørgsmaal: „Kan man forklare alle Jordens magnetiſke Særſyn af en enkelt Magnetaxe, eller nødes man til at antage flere?“ I Begyndelſen af det følgende Aar indleverede jeg en Afhandling, indeholdende Beviſerne for det dobbelte Syſtem, ledſaget af en Atlas, fremſtillende paa forſkjellige Karter Misviisningsſyſtemets Forandringer fra Aaret 1600 til Aaret 1800, ſamt et Kart over den magnetiſke Inclination. Priſen blev mig tilkjendt, men Afhandlingen blev ikke trykt, formedelſt Landets forſtyrrede Pengevæſen ſom Følge af den ulykkelige Krig, i hvilken Englænderne havde berøvet de da forenede Riger den fælleds Flaade. Førſt i Aaret 1818 blev Afhandlingen ved