Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/113

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
I.
Foranledning til Reiſen.


Det falder ikke i Enhvers Lod at reiſe til Sibirien, og de ſom Loddet træffer, foretage ſjelden Reiſen med deres gode Villie. Da jeg nu efter eget Ønſke har udført dette Foretagende, ſaa vil jeg ſom Indledning til de fragmentariſke Beretninger over Begivenhederne paa denne Reiſe, ſom jeg efter Fleres Opfordring i det Følgende leverer, meddele Læſeren Foranledningen til mit Ønſke.

Som Lærer i Mathematik ved den lærde Skole i Hillerød, nær ved det af Chriſtian den 4de byggede Reſidentsſlot Fredriksborg blev i Aaret 1807 ved en Hændelſe min Interesſe hendraget til Studiet af Jordens magnetiſke Phænomener. Enhver veed, at Compasnaalen (en magnetiſeret Staalnaal, der paa en fiin Staalſpids frit kan dreie ſig omkring) viſer med den ene Ende omtrent mod Nord, med den modſatte mod Syd. Men denne Retning er ikke nøiagtig mod Nord og Syd. I Chriſtiania viſer Nordenden f. Ex. omtrent 16½ Grad mod Veſt, i Bergen 20 Grader, og jo mere man i denne Bredegrad nærmer ſig mod Grønland, deſto ſtørre bliver denne Afvigelſe, eller ſom man ſædvanlig kalder den, Misviisning, da den ved Sydſpidſen af Grønland er over 45 Grader. Længer mod Veſt tager den af igjen, og Naalen viſer lige mod Nord nær Veſtkyſten af Hudſonsbai. Naalens Nordende viſer i dette Strøg overalt henimod et Punkt, ſom ligger omtrent 20 Grader fra Jordens Nordpol og i en Meridian nær Veſtkyſten af Hudſonsbai. Nær dette Punkt maa man altſaa antage, at der findes en tiltrækkende Kraft, eller en Magnetpol.

Ved det gode Haabs Forbjerg viſer Magnetnaalens Nordende 29 Grader mod Vest, altſaa Sydenden ligeſaa mange Grader mod Øſt;