Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/104

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
76

af den ringformige Solformørkelſe 7de September 1820 fandtes den = 11m 45s, 9. Ved Middel af disſe er altſaa Tidsforſkjellen imellem Obſervatorierne i Bergen og Paris =11m 49s, 5, alſaa Bergens Længde fra Ferro Meridianen = 22°57ʹ21ʺ. Af Chriſtianias af mig beſtemt Længde og Bredde, ſammenlignet med Bergens, finder jeg Længden af Buen fra Vor Frelſers Kirke i Chriſtiania til Fortet Fredriksberg i Bergen = 20°44ʹ40ʺ, hvilket udgjør omtrent 27 Norſke Mile. Poſtveiens Længde angives for 53 Norſke Mile; hvis det var muligt at lægge Veien i ret Linie kunde den altſaa nedſættes til det Halve.

I Anledning af Reiſer over beſværlige og høie Fjelde kan jeg ei undlade her at fremſætte nogle Bemærkninger, ſom jeg troer fortjente at tages i Betragtning af Vedkommende. De høiere Fjeldegne ere ifølge deres Ufrugtbarhed lidet beboede, altſaa Afſtanden imellem Skydsſtationerne uſædvanlig lang, Antallet af Skydsheste lidet, og disſe Heſte, formedelſt den ſlette Fodring og ligeſaa hyppige ſom beſværlige Skyds, meget udſlæbede og kraftesløſe. I øde og farlige Fjeldegne altſaa, hvor den Reiſende trængte til den kraftigſte Hjelp for at komme lykkelig frem, vil han ſædvanlig blive ſletteſt betjent. Jeg taler af Erfarenhed. Paa Poſtveien over Filefjeld er Afſtanden imellem Stationerne Lysne og Hæg f. Ex. 312 Mil, imellem Hæg og Skogſtad 512 Mil; imellem de to førſte Stationer ligger Vindhellen, hvis lodrette Høide maaſkee er imellem 500 og 600 Fod, og imellem de to ſidſte ligger tæt ved Mariſtuen en endnu ſværere Bakke, ſom fører op paa Fjeldets Ryg og hvis lodrette Høide er 1500 Fod. Imellem Lysne og Hæg fik jeg en ſtor Heſt, ſom var 24 Aar gammel, og ſaa kraftesløs, at den ikke engang formaaede at drage den tomme Kjærre op ad Vindhellen. Skydskarlen ſkjød næſten alene Kjærren frem, og jeg førte Heſten ved Bidſlet for at lette den, og hindre den fra at falde i Knæ; vi lode den ved hvert tiende Skridt ſtandſe for at drage Veiret; og desuagtet zittrede den af Mathed over det hele Legeme, og det var med al Nød at vi kunde afholde den fra at falde overende eller gaa tilbage i Bakken. Paa Hæg fik jeg en liden Heſt, ſom endnu ikke var 3 Aar gammel, men ſom allerede var ſaa afkræftet, at den var endnu udueligere endſ den forrige.