Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/103

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
75

den 21de Juli = 60°23ʹ47ʺ,5; ved 11 Høider den 22de Juli = 60°23ʹ52ʺ,0, og ved 16 Høider den 25de Juli = 60°23ʹ50ʺ,5; altſaa ved Middel af 69 Høider (naar man tager Henſyn til Antallet af Høider hver Dag) Polhøiden af Obſervatoriet = 60°23ʹ49ʺ,4. Da Univerſitetes Sextant ved en ſtor Mængde Høider af Solen og Polarſtjernen i Chriſtiania har givet Polhøiden 3ʺ,6 ſtørre end af de ſidſte, ſaa maa denne Forſkjel ſandſynligviis have ſin Oprindelſe af en liden Feil i Speilene, og den halve Forſkjel eller 1ʺ,8 bør fradrages ovenſtaaende Reſultat, ſom altſaa efter denne Rettelſe bliver = 60°23ʹ47ʺ,6. Domkirken ligger, ſaavidt jeg af et Kart over Bergens Omegn kan ſlutte, 7ʺ ſydligere end Obſervatoriet paa Fredriksberg. Altſaa bliver Domkirkens Polhøide = 60°23ʹ40ʺ,6. Afgangne General-Krigscommisſair N. A. Vibe har med en geographiſk Cirkel fundet Domkirkens Polhøide = 60°23ʹ40ʺ[1] Ved 60 Sol- og Stjernehøider i 1814, 1815 og 1816 med den geographiſke Cirkel fandt B. Polhøiden af hans daværende Obſervatorium paa Sverresborg = 60°23ʹ56ʺ og reduceret til Domkirken = 60°23ʹ36ʺ; af endeel andre Høider i 1818 fandt han Polhøiden af det nye Obſervatorium paa Fredriksberg = 60°23ʹ38ʺ, altſaa af Domkirken = 60°23ʹ31ʺ. Sammenſtilles disſe forſkjellige Reſultater, faa findes Polhøiden af Bergens Domkirke

efter Vibe = 60°23ʹ40ʺ
— Bohr 1814—1816 = 60 23 36
— Bohr 1818 = 60 23 31
— Hanſteen = 60 23 40,6

Større Overeensſtemmelſe kan ei ventes med ſaa ufuldkomne Inſtrumenter. Et Middeltal af disſe 4 Beſtemmelſer giver 60°23ʹ37ʺ, hvilket dog neppe kan afvige mere end 2 til 3 Secunder fra Sandheden.

For at beſtemme Bergens Længde har Bohr deels beregnet endeel ældre Iagttagelſer, deels nogle af ham ſelv obſerverede Stjernebedækninger og Solformørkelſer. Af Solformørkelſen den 4de Mai 1818 fandt han Tidsforſkjellen imellem Bergen og Paris = 11m 53s,

  1. Bodes aſtronom. Jahrbuch 1797 S. 237.