Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/102

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
74

Evner og mit korte Bekjendtſkab med denne Norges vigtigfte og folkerigeſte Stad, iſær da under mit korte Ophold der min Tid og Opmærkſomhed hovedſagelig var henvendt paa ganſke andre Gjenſtande. Enhver, ſom ønſker at kjende den meeſt Norſke Deel af Norge, det meeſt charakteriſtiſke af en Fjeldegn, Naturen i dens Storhed og dens Rædſler, maa ſelv reiſe derhen. Det Egne, hvorigjennem Poſtveien gaaet, ere ſaa afvexlende, og ſtige ſaa gradviis fra Chriſtiania-Omegnens og Ringeriges blidere Sletter, igjennem Hadeland langs Randsfjordens Bred, til Valders’s alvorligere og ſnevrere Dale, langs Strandefjordens og Mjøſe-Vandets Bredder, og endelig derifra til de nøgne Egne omkring Suletinds Fod, at Opmerkſomheden ved denne Klimax altid holdes ſpændt. Ikke mindre mærkværdig er Nedgangen igjennem Leirdal, Gudvangen og det ſkjønne Vos. I Bergen ſelv mødes man med den meeſt forekommende Velvillie, Tjenſtfærdighed og Gjæſtfrihed; og jeg tvivler ikke paa, at enhver, der gjør denne Rejſe, vil, ſom jeg, komme tilbage, oplivet paa Legeme og Sjel og beriget med nye Ideer, og finde den paa Reiſen anvendte Tid, Bekoſtning og Møie fuldkommen betalt.

Paa Fortet Fredriksberg[1] har Hr. Lector Bohr opført et lidet aſtronomiſk Obſervatorium, hvori er opſtillet et middelmaadigt Pasſage-Inſtrument (Middags-Kikkert) af Ahl i Kjøbenhavn og et Penduluhr af Jahnſon ſammeſteds. Dette — tilligemed en tofods engelſk Kikkert, en liden Sextant og en geographiſk Cirkel (men ſom ſenere er afleveret til ſin Eiermand) — udgjøre det hele Instrument-Forraad. Med disſe Inſtrumenter har Hr. B. i flere Aar troligen arbeidet paa en nøiere Beſtemmelſe af Bergens geographiſke Beliggenhed. Hvad Apparaterne mangle i Fuldkommenhed, maa en Obſervator ſøge at erſtatte ved en mangefold forøget Anvendelſe af Tid, Skarpſindighed og Kræfter. Med gode Apparater kan man gjøre ſlette Iagttagelſer, og omvendt. Den ſidſte Sætnings Sandhed har Hr. B. beviiſt. I dette lidet Obſervatorium fandt jeg ved 22 Solhøider den 20de Juli Polhøiden = 60°23ʹ49ʺ3; ved 20 Høider

  1. Her har Hr. Obſervator Åſtrand nu et lidet Obſervatorium hvor han arbeider med Flid og Dygtighed.