Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/102

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
74

Evner og mit korte Bekjendtskab med denne Norges vigtigfte og folkerigeste Stad, især da under mit korte Ophold der min Tid og Opmærksomhed hovedsagelig var henvendt paa ganske andre Gjenstande. Enhver, som ønsker at kjende den meest Norske Deel af Norge, det meest charakteristiske af en Fjeldegn, Naturen i dens Storhed og dens Rædsler, maa selv reise derhen. Det Egne, hvorigjennem Postveien gaaet, ere saa afvexlende, og stige saa gradviis fra Christiania-Omegnens og Ringeriges blidere Sletter, igjennem Hadeland langs Randsfjordens Bred, til Valders’s alvorligere og snevrere Dale, langs Strandefjordens og Mjøse-Vandets Bredder, og endelig derifra til de nøgne Egne omkring Suletinds Fod, at Opmerksomheden ved denne Klimax altid holdes spændt. Ikke mindre mærkværdig er Nedgangen igjennem Leirdal, Gudvangen og det skjønne Vos. I Bergen selv mødes man med den meest forekommende Velvillie, Tjenstfærdighed og Gjæstfrihed; og jeg tvivler ikke paa, at enhver, der gjør denne Rejse, vil, som jeg, komme tilbage, oplivet paa Legeme og Sjel og beriget med nye Ideer, og finde den paa Reisen anvendte Tid, Bekostning og Møie fuldkommen betalt.

Paa Fortet Fredriksberg[1] har Hr. Lector Bohr opført et lidet astronomisk Observatorium, hvori er opstillet et middelmaadigt Passage-Instrument (Middags-Kikkert) af Ahl i Kjøbenhavn og et Penduluhr af Jahnson sammesteds. Dette — tilligemed en tofods engelsk Kikkert, en liden Sextant og en geographisk Cirkel (men som senere er afleveret til sin Eiermand) — udgjøre det hele Instrument-Forraad. Med disse Instrumenter har Hr. B. i flere Aar troligen arbeidet paa en nøiere Bestemmelse af Bergens geographiske Beliggenhed. Hvad Apparaterne mangle i Fuldkommenhed, maa en Observator søge at erstatte ved en mangefold forøget Anvendelse af Tid, Skarpsindighed og Kræfter. Med gode Apparater kan man gjøre slette Iagttagelser, og omvendt. Den sidste Sætnings Sandhed har Hr. B. beviist. I dette lidet Observatorium fandt jeg ved 22 Solhøider den 20de Juli Polhøiden = 60°23ʹ49ʺ3; ved 20 Høider

  1. Her har Hr. Observator Åstrand nu et lidet Observatorium hvor han arbeider med Flid og Dygtighed.