Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/101

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
73

rer. Men hvad er det for et underligt Fartøi, der kommer indſeilende paa Vaagen med et høit opſtaaende Kjøltræ iſtedetfor Bougſpryd? Det er en Nordlands-Jægt. Fiſken er opſtablet lige til midt op paa Maſten, og alle Klude ere ſammenbundne til et eneſte ſtort Lagen eller Bomſeil, hvoraf Stykke for Stykke afløſes, efterſom de komme nærmere ind. Ovenpaa Fiſken løbe 10 til 12 nordlandſke Bønder i ſædvanlig Bondedragt imellem hinanden. Enhver er paa engang Handelsfactor, Skipper, Styrmand, Matros og Koksmat. Enhver ſynes at befale, og alle — eller maaſkee ingen — at adlyde; en ægte Republik. Der kommet en Hardanger-Jagt med Brændeveed. Vi ere nu komne lige ud for den anſeelige Toldbod; den lange Rad af Pakhuſe ere alle aabne og vrimle af Menneſker; Sjouere, ſom rulle Fouſtager, bære Pakkasſer og Baller, Betjentere ſom efterſee, og Kjøbmænd ſom modtage.

En Uleilighed møder ſtrax den til Bergen ankomne Reiſende, det er Mangel af offentlige Vertshuſe. Denne Mangel kommer ſandſynligviis af Stadens iſolerede Beliggenhed; de fleſte Reiſende, der komme til Bergen, ere Handelsmænd, der indlogere ſig hos deres Kunder, og ſaaledes kunde maaſkee ikke engang et Herbergersted her beſtaae. Der ere rigtignok 2 til 3 Perſoner, ſom give ſig af med undertiden at herbergere Reiſende; men deels ere Localerne middelmaadige, deels beroer det paa Verternes gode Villie, om de ville modtage den Fremmede eller ei[1]. Uagtet jeg havde en Anbefalings-Skrivelſe fra Findaas til Beboerne af Halvkanden, blev jeg dog afviiſt med den Beſkeed, at Halvkanden var fuld. Efter nogle andre forgjæves Forſøg fik jeg endelig ved mange Bønner og Overtalelſer Logis hos en Madame Bugge paa Mur-Almindingen[2].

At ſkildre de mange Mærkværdigheder og Oltids-Minder, ſom findes i Bergen, vilde være for vidtløftigt og langt overſtige mine

  1. „Ligeſaa hos os“, kan rigtignok en Chriſtianienſer ſige.
  2. Almindinger kaldes i Bergen nogle bredere Pladſe eller ſmaa Torve; Muren er et iſoleret Huus, der ligger lige for en af de længſte Gader, og er gjennemſkaaret med en Hvælving for at ſkaffe fri Gjennemfart. Af denne har den omtalte Alminding Navn.