Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/100

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
72

begge Øren ſtaar ud ſom et Par ſtore Horn; Bondepiger med Haaret i tre ſtore Fletninger hængende langt ned over Ryggen, eller i en ſtor Fletning ſlynget rundt om Hovedet ſom en Krands. Bagved ſig hører man en uvant hvislende Lyd; man vender ſig om og ſeer en hæslig Strilebonde trave afſted med en ſtor Torſk, der i Gjællerne hænger paa hans ene Finger, imedens Halen ſlæber hen ad Gadeſtenene. Man gaar hen paa Tydſke-Bryggen, og ſeer der alle Stuerne[1] (Kjøbmands-Contoirerne) prydede hvert med ſit gamle Vaaben. Langs ad Bryggen ſtaar en Rad af ſtore Vippegalger, hvormed Fiſken med ſtørſte Lethed og Hurtighed hæves op fra Skibet og trækkes i Land. En Sværm af Skutenjunger arbeide ſig frem imellem Nordlands-Jægterne med deres ſtore Joller fyldte med Varer. Vi tage en Baad og roe ud paa Vaagen, for at betragte Driftigheden lidt nærmere. Der ligger et næſten firkantet Skib i Form af en Træſko; paa Dækket gaar en Friſiſk Skippers unge Kone med et ſpædt Barn paa Armen; paa Hovedet har hun en til Hovedet tæt ſluttende ſort Fløiels Hue, beſat med en Kant af ſmale Kniplinger; omkring Baghovedet ligger en bred ſølvforgyldt Bøile, der ved hvert Øre ender ſig i en oval Øreklap; paa den anden Side af Maſten gaar Myn Heer Adrian i kort Trøie med en liden Tobakspibe i Munden op og ned med hurtige Skridt; paa Ruffet over Kahyt-Trappen ſtaar den rygende Caffekjedel. Tæt ved ham ligger en liden ſort Engelſkmand; man lugter ham allerede paa langt Hold, og de af Steenkuldamp ſorte Seil gjøre det unødvendigt at ſpørge hvad Landsmand han er. Nærmere Toldboden ſee vi to Norſke Skibe, nylig hjemkomne fra Bordeaux og Rouen med Vine og Silkevarer; et tredie har heldigen afſat ſin Fiſk i Spanien. Der ligger en blank Danziger med Kornvarer; men hvad beſtiller hiin lille Flensburger? Han har dog vel ei Brændeviin, ombord? Nei idetmindſte intet hvidt, deraf have vi nu ſelv mere end nok, det er kuns Fedeva-

  1. Disſe Stuer ſvare omtrent til de Londonſke Counting-houses, d. e. ſtore Bygninger i Nabolauget af Børſen, hvor en Mængde Kjøbmænd i Stuer ved Siden af hinanden afgjøre alle deres Handelsforretninger, ſaaſom de ei ſkjøtte om at have det byrdefulde Contoirhold hjemme i deres Bopæl.