Renæssanse-mennesker

Fra Wikikilden
HANS E. KINCK
RENÆSSANSE
MENNESKER
HISTORIEN OM
NICCOLÒ MACHIAVELLI
ANDET OPLAG


KRISTIANIA 1922
FORLAGT AV H. ASCHEHOUG & CO.
(W. NYGAARD)
DET MALLINGSKE BOGTRYKKERI
Side
MESTER NICCOLO 1
SAMTIDENS FYRSTER 19
SAMTIDENS PSYKE 75
KANCELLISTEN 105
MACHIAVELLTS PSYKE OG HANS POLITISKE LIVSVISDOM 164
POLITISK VIRKSOMHET FRA 1513 AV 212
MACHIAVELLI INTIME 266
VERKER 301
GENIET 342


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.