Norges historie fremstillet for det norske folk II-1

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Norges historie fremstillet for det norske folk, bind I, avdeling 1

av [[Forfatter:|ukjent]]
[ Innledning ]→
Dette bindet av Norge fremstillet for det norske folk ble skrevet av Ebbe Hertzberg (1847–1912) og Alexander Bugge (1870–1929).


MAGNUS DEN GODE SOM ENEKONGE. KULTUR OG SAMFUND I DET 11.—12. AARHUNDREDE. AF EBBE HERTZBERG.

 • [ Innledning ]
 • I. Danernes herredømme.
 • II. Einar Tambarskjælver i spidsen for misnøien.
 • III. Kong Olavs hellighed.
 • IV. Danekongen maa vige for helgekongens søn.
 • V. Forliget til Brennøerne.
 • VI. Forliget i Langøsundet.
 • VII. Magnus den gode konge i Danmark.
 • VIII. Magnus den gode tronkræver i England. Jomsborg. Lyrskoghede, Aarhus og Helgenæs.
 • IX. Magnus den gode paa høiden af sin magt.
 • X. Oversigt over næringsforholdene.
 • XI. Kommunikationsforholdene.
 • XII. Huset, hjemmet og kvinden.
 • XIII. Klædedragt, vaabenbyrd og fremtræden.
 • XIV. Lendemændene.
 • XV. Begyndende embedsværk.
 • XVI. Konge og hird.
 • XVII. Thingene.
 • XVIII. Religionen.
 • XIX. Kirken i sin ældste fremtræden.
 • XX. Aandslivets retning.


STORMAGTSDRØMMENES TID. FRA HARALD HAARDRAADES HJEKOMST TIL MAGNUS BARFODS DØD. AF ALEXANDER BUGGE.

 • XXI. Sagaen om Harald Haardraade.
 • XXII. Magnus Olavsson paa høiden af sin magt og Harald Sigurdsson i udlandet.
 • XXIII. Harald Haardraades hjekomst. Norge deles. Magnus den godes død og eftermæle.
 • XXIV. Harald Sigurdsson som enekonge. Krigen med Danmark.
 • XXV. Livet ved Haralds hird. Haralds giftermaal. Haralds styre. Harald og lændermændene. Mordet paa Einar Tambarskjælver. Haakon Ivarsson og striden paa Oplandene.
 • XXVI. Harald Sigurdsson og kirken. Oslo grundes. Haralds myntvæsen.
 • XXVII. Haralds ishavsfærd. Harald og de Britiske øer. Toget i 1066. Haralds fald.
 • XXVIII. Norge under Olav Kyrre.
 • XXIX. Magnus Barfod indenlands.
 • XXX. Magnus Barfod i udlandet.
 • Efterskrift


Efter planen for Norges Historie skulde riksarkivat Ebbe Hertzberg behandle tidsrummet fra 1030—1319, men ved hans død (1912) forelaa kun renskrevet manuskript til Magnus den godes historie som enekonge og derefter en skildring af de økonomiske, sociale og kulturelle forhold i det første kristne aarhundrede. Slutningen af dette afsnit (fra side 134) forelaa ikke renskrevet, men dog i en saa bearbeidet form, at man fandt at kunne utgi det. Utgivelsen blev af forlaget lagt i professor Tarangers hænder, medens professor A. Bugge overtok det hverv at fuldende dette bind.

 Ved utgivelsen er den afdøde forfatters ortografi i det væsentlige beholdt uforandret, og der er kun foretat et par smaa rettelser i teksten.

Tilbake til toppen av siden.