Jørund paa Kvaalid

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Utgitt av Ludvig DaaeJ. W. Cappelens Forlag (Første Samlings. 148-149).

Paa Kvaalid i Byglands Præstegjeld i Setersdalen opbevares et Belte med Aarstallet 1602. Det siges at have tilhørt en mægtig Bonde, Jørund, som boede paa den Gaard. Han var en heftig og vild Mand, som begik flere Manddrab og altsaa ofte maatte ud med sine „tre Tjaug“ (60 Lod Sølv) i Mandebod. En Dag kom en Nabo til ham og bad ham om at faa laant just tre Tjaug. „Nei,“ sagde Jørund, „jeg har ikke mere end netop saa mange Penge hos mig, og kan derfor ikke laane Noget bort, thi hvor let kunde det ikke høve, at jeg slog en Mand ihjel og fik Brug for dem?.“ Samme Dag fik han Besøg af en Mand, som kom vandrende til ham over Fjeldet fra Aamlid Sogn. Jørund tog saa godt imod sin Gjest, at Aamlidsmanden sagde, da de vare blevne lidt kjendte: „Det havde jeg aldrig ventet, at du skulde blive saa god imod mig, for jeg havde hørt slige Ting om dig, at jeg næsten var bange for at se dig.“ „Hvem har sagt det om mig?“ spurgte han. Den Fremmede nævnte da en af de bedste Mænd østenfor Fjeldet. „Ja, har saa aagæter en Mand sagt det,“ sagde Jørund, „saa var det Skam, at han skulde have faret med Løgn.“ Han stak da Aamlidsmanden ihjel og kunde nu være glad, at han ikke havde laant bort sine tre Tjaug.

Mundtlig fortalt Forf. af en gammel Mand ved Byglandsfjorden 1855. Adjektivet aagæter (ágaetr), hvilket Fortælleren brugte, anføres i I. Aasens Ordbog mellem de Ord af Oldsproget, som han ikke har hørt Almuen anvende.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.