Historisk Tidsskrift/Fjerde Række/Sjette Bind

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
INDHOLD.
Side
Om Haalogaland og Haaløyg-Ætten.
Af Professor Dr. Halvdan Koht 1
Viktorinerne og Norge. To Breve fra det 12. Aarh.
Meddelt af Universitets-Stipendiat Edv. Bull 17
En fransk Roman fra det 15. Aarh. henlagt til Norge.
Af Universitets-Stipendiat Edv. Bull 21
Middelalderske latinske Membranfragmenter i det norske Rigsarkiv.
Af cand. theol. S. A. Sørensen 23
Nogle Bemærkninger væsentlig vedkommende Fole i Aas.
Af Major E. Elieson 48
Historisk Literatur vedrørende Norge 1906–1907 51
Literatur 67
Fra Voldemar Løvendahls Tid. Generalløitn. Tritzschler og Forræderiprocesserne 1710–1715.
Af Oberst I. Gulowsen 90
Sagnet om Hvitramannaland.
Meddelt af Professor Dr. Halvdan Koht
Pros Knudsen til Nørholm. En norsk Adelsmand i Christian IV’s Dage.
Af Professor Dr. Ludvig Daae 137
Om Trondhjems Domkirke, særlig visse Punkter i Bygningens Historie før dens første Brand i 1328. I.
Af Antikvar N. Nicolaysen 156
Kansler-Embedets Ledighed 1542–1547.
Af Professor Dr. Yngvar Nielsen 174
Skaldedigtningen og Norges ældste Historie.
Af Professor Dr. Alexander Bugge 177
Den norske Ledingsgerd.
Af Bibliothekar Dr. Kr. Kålund 197
Om Trondhjems Domkirke, særlig visse Punkter i Bygningens Historie før dens første Brand i 1328. II.
Af Antikvar N. Nicolaysen 199
Oberstløitnant Johan Georg Ræder 1751–1808.
Af Oberstløitnant C. O. Munthe 215
Perial–Perivalium–Imperial Roof.
Af Professor Dr. L. Dietrichson 361
Norsk-finske kirkelige Forbindelser i Middelalderen.
Af Universitets-Stipendiat Edv. Bull 364
Pønitentiarier for den norske Kirke i Middelalderen.
Af Universitets-Stipendiat Edv. Bull 369
Bergens Kalvskind og Kirkeinøtet i Bergen 1320.
Af Stiftsarkivar Dr. Just Bing 379
Nogen medicinske Forhold i Norge i 16de Aarhundrede.
Af Dr. med. Fredrik Grøn 399
Humledyrkningen i Norge fra ældre Tid til Nutiden.
Af Sognepræst O. Olafsen 432
Smaastykker.
1. En bibliografisk Notits. (Af Biskop Dr. A. Chr. Bang) 476
2. En Gjenganger. (Af Biskop Dr. A. Chr. Bang) 478
Register til Historisk Tidsskrift, fjerde Række, sjette Bind.
Af Bibliothekar A. Kjær 482
Rettelser 510
Den Norske Historiske Forenings Medlemmer 1. Juli 1910 I–X1