Gerhard Treschow og Svend Hugen

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Utgitt av Ludvig DaaeJ. W. Cappelens Forlag (Første Samlings. 78-79).

Den første Mand i Christiania, som anlagde større Fabriker, var Admiralitetsraad Gerhard Treschow. Han fik istand en Oliemølle, et Sæbesyderi og en Papirmølle, som længe var i Gang og gav mange Mennesker Livsophold. „Papirmøllen var den værste for ham at faa istand, thi Papirmesteren, som var en Hollænder, havde Belønning fra Holland, for at han skulde fordærve Papiret og gjøre Treschow kjed af denne Fabrik. Men Treschow reiste selv over til Holland og tog med sig en Gudbrandsdøl, Svend Hugen, som havde arbeidet nogen Stund i Papirmøllen og havde et kløgtigt Hoved. Svend gik omkring i Fjeldbonde-Dragt og stillede sig ganske tosset an, saa han gik frit ud og ind i Papirmøllerne, saa nøie efter Alting og kom underveir med, at det var Limingen især, som den hollandske Papirmester havde gjort falskt. Ved Treschows Hjemkomst maatte da denne pakke sig, og Svend Hugen forestod siden Papirmøllen og skaffede godt Papir.“

Danmarks og Norges Oeconomiske Magazin. (Kbhvn. 1758.). 2, S. 171. Gerhard Treschow døde 1719 og har opført den store Gaard i Store Strandgade i Chra., som senere tilhørte først Stiftamtmand Rappe, siden Jørgen Pløen, derpaa Kathedralskolen og nu benyttes til Hotel.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.