Friaren

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Det norske Samlags Forlag (s. 38-39).

Dæ va eigong ein Gut, so øfto va i Vego skulde frie aat se; men so va han so blug, at han alder tørde bera upp Maale o segja, ko han foor ette. Dæ va kji onnor Raa, anna han laut faa mæ se ein Feretelsmann. Dene sa Gute væl fere. „Ner me koma fram“, sa han, „lyt du bera de fint aat, allvissa te Bords; ner e trøe paa Foten din, lyt du slutte eta“. Friaren løvdist te gjera ette Fereseigdn.

Den Ti dei vøro væl te Bords sette, kom Gardshunden setandis. Han visste, dæ høyrde hono te, dæ so datt ne. Ve han gjekk nøsa unde Bordstole o svinsa me Rovun, kom han aat Fote aat Gute. Trast la dene Kniv o Skjei ifraa se.

Daa dæ lei paa Natt, vakna han atte. „O jøye me, ko svøltin o tome e æ daa!“ sa han. „Jaja, du kann gaa burt i Peisen; der stend dæ att noko taa det Søe, me aato taa te Kvelds“, sa Feretelsmann. Guten so gjorde „Gje me ogsa er Sleiv“, sa hin. „“Kor æ det du æ daa?“ sporde Guten, før dæ va murt inne. „Her æ e, set ho hitover her du“, svara hin. Guten sette te kasta Sleive han o raakte Kjeringe sjøl mitt i Kjæften so Søskvelgen sto, – før Kjeringe hadde stilt se uppatt, di ho i Muto dragsa te dei eine Døtte sinnar eit o anna, so ikji hene Bødne skulde veta um. Hona sette te Dørs mæ Ei o Skrik; dæ heite Søe brende ho, maa veta.

„E æ sa tyste mæ“, sa Guten, daa han hadde ete Mettin sin taa Søe. „Ja, Kanna stende paa Borde, du kann kjenne aat, um der æ atte noko Øl“, sa Feretelsmann. Guten stakk Nevin nie den høge, tronge Tutekanna. „O jøye daa, e faar inkji Nevin min uppatt!“ krauna Guten. „Ja, so spring ut o slaa ho imot ein Grindestølpe daa“, svara Feretalsmann. Guten høkla ut. Der sto Kjeringe sjøl o kjølde se ut i Garde. Friaren meinte, ho va ein Grindestølpe, o dreiv te henne mæ Tutekannun, so Stavadn fløgo eit hit anna dit. „O jøye, jøye, slaa kji daa“, skreik Kjeringe, „so ska e alder meir stela te’n Ingri!“

Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.