En norsk Poesi om Svenskekrigene

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
J.M. Cappelens Forlag (Anden Samlings. 53).

De følgende Linjer kunne staa her dels som en Prøve paa en Rimekunst i Bygdedialekt, hvoraf der er levner flere gamle Prøver, end de fleste nu kjende til, dels som en Art Indledning til de følgende Sagn om Krigen med Svensken.

I Fægda ho Krabbens aa Hannebals mæ,
Aa Gyldenløvs Hetten du tru meg te dæ,
Æg vaago mi Trøye fær Bahuses Slot
Aa sparo kie Svenskien mæ Kru aa mæ Lot:
Ho Paal aa ho Falqvorsam førde kon an,
Æg var blant di Knichtan, dei kalde Snap-han,
Me fattas kie Æita, mæ va inchie spar,
Saa lengie en Uxe i Vigsia var.

(Nocklo lentuge Røddur aa Yskie-Qvæ, digta uti Kongs-Staen Kiøpenham aa frambaarin ut paa Kongs-Garen Østrop te Fødselsdagen aakons naaduge Kongies Kong Frerec den Fiores, daa han fylde dæ halftrea tiug aa eit Aar. Kbhvn. 1722. 4).


PD-icon.svg Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.