Afladskræmmeren paa Hedemarken

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Utgitt av Ludvig DaaeJ. W. Cappelens Forlag (Første Samlings. 25).

En Afladskræmmer blev „ikke saa mange Aar før Reformationen“ udsendt fra Paven for at samle Penge i Norge. Paa Gaarden Brette i Romedal solgte han en Ungkarl et Frihedsbrev for tilkommende Synder. Men da Afladskræmmeren skulde reise fra Hedemarken til Eidsvold over Moskoven, var Ungkarlen der tilstede, slog ham ihjel og tog hans Penge.

Carlstrøms Hedemarkens geistlige Antikviteter (Mskpt. i Chra. Univ.-Bibl. No. 385. 4to.). Forf., der nedskrev sine Optegnelser i 1804, tilføier: „Denne Hændelse findes af et gammelt Dokument, som for nogen Tid siden var at finde hos Major Wessel i Vang“. Historien har, som let vil sees, en mistænkelig Lighed med den bekjendte tydske Fortælling fra Reformationstiden om Tetzel, der bl. A. læses i Joh. Manlii Locorum communium collectanea, Budissinae 1565. 8. p. 97, men det maa dog erindres, at pavelige Collectorer ogsaa i Norge stundom ere blevne udplyndrede. Et saadant Tilfælde indtraf f. Ex. 1438 mellem Bergen og Stavanger, da en Indsamler mistede hele sin Skat. Biskop Audun i Stavanger lod strax Folk drage ud, der fangede Røverne, som samtlige henrettedes. Dipl. Norv. VI. S. 502.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.