Wikikilden:Stilmanual

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Regler og retningslinjer Stilmanual
Snarvei:
WK:STIL
Stilmanualen forklarer Wikikildens konvensjoner og retningslinjer (se Wikipedias stilmanual). Disse er ikke ufravikelige regler, men kan overses når det er nødvendig. Brukerne bør imidlertid følge disse retningslinjene når det er mulig, for å sikre at Wikikilden er konsistent og holder et høyt kvalitetsnivå.


Denne siden er et utkast til retningslinjer for Wikikilden. Rediger forslaget eller bruk diskusjonssiden for å gi innspill og kommentarer.

Fleksibilitet[rediger]

Skjønt stilmanualen presenterer standarder som er i vid bruk, er den ikke en samling ufravikelige regler. Du kan eksperimentere med avvikelser, men andre brukere kan komme til å finne dem uakseptable og endre dem. De har like mye rett til dette, som du har til å gjøre avvikelser fra stilmanualen. Vær rede til å diskutere disse forandringene; hvis du vil at ditt standpunkt skal aksepteres, må du argumentere for det. Med mindre det er en god grunn til å gjøre avvikelser, bør imidlertid standarden anses som korrekt. Hvis du nekter å diskuere, eller begynner edit wars, kan dette også komme til å skade din kredibilitet på andre, ubeslektede områder.

Generelle retningslinjer[rediger]

Navnekonvensjoner[rediger]

 1. Sidenes titler bør skrives med små bokstaver i begynnelsen av hvert ord, slik som En fin dag, ikke En fin Dag, med mindre store bokstaver ble brukt i originalen (slik det var vanlig i eldre norsk; f. eks. Norske Folkeeventyr fra 1843–44). Vanlige unntak, slik som egennavn, gjelder.
 2. Undersidenes titler bør skilles fra foreldresidens tittel ved en skråstrek (forward slash) ([[Tittel/Kapittel 1]]). Seksjoner bør nummereres, ikke navngis ([[Tittel/Kapittel 1]], ikke [[Tittel/En fin dag]]). Seksjonens navn bør reflektere inndelingen i det originale verket (Kapittel II, Kapittel 2, Akt 2, osv.)
 3. En presisering er nødvendig dersom flere verk har samme navn; se Pekersider under.

Artikkelformatering[rediger]

 1. {{topp}}-malen bør brukes på toppen av hver side. Se Hjelp:Legge inn tekster og malens diskusjonsside for informasjon om bruken.
 2. Redaksjonelle bemerkninger bør plasseres under «notes»-parameteren i {{topp}}-malen (se Hjelp:Legge inn tekster og over).

Overskrifter[rediger]

 1. Sider med overskrifter (slik som mange dikt og kapitler på en enkel side) bør bruke overskrift 1 for seksjonstitler, overskrift 2 for underseksjoner, osv. De største overskriftene bør aldri brukes, siden disse er reservert for sidens tittel (se Hjelp:Redigering).
 2. Overskrifter som brukes der hvor det ikke er noen seksjoner eller overskrifter i originalteksten (altså for å skille strofer) bør bruke {{strofe|nummer}}. Unntaket er overskrifter som brukes til å skille mellom forskjellige versjoner av samme tekst.

Wikilenker[rediger]

 1. Relative wikilenker bør brukes til å lenke til en annen side i samme verk. Dette forkorter koden og sikrer at verket er lenket sammen selv om det flyttes eller reorganiseres. De tre formatene er [/underside]] (underside), [[../]] (foreldreside) og [[../søsken]] (søskenside); se ekempel på bruken på Maldiskusjon:Topp. Merk at [[../]] vil ekspandere til foreldresidens tittel; dette er ideelt hvis verket gis nytt navn på et senere tidspunkt.
 2. Kontekstlenker: Ord eller referanser som kan være vanskelige å forstå kan ideelt sett lenkes til det tilsvarende oppslagsordet i enten Wikipedia eller wiktionary med syntaksen [[w:Artikkel|ord]] (Wikipedia) eller [[wikt:Artikkel|ord]].

Pekersider[rediger]

En pekerside er en side som lister flere verk av samme navn (eksempel: Digte).

 1. Sidene bør gis et entydig navn.
 2. {{Topp}}-malen er standardisert: Tittelen er den flertydige tittelen; seksjonsnavnet er «(flertydig tittel)»; «noter»-parameteren inneholder malen {{peker}}.
 3. Verkene med flertydig tittel listes i en punktliste slik:
  * '''[[Digte (Welhaven)|Digte]]''' – Et dikt av [[Forfatter:Johan Sebastian Welhaven|Johan Sebastian Welhaven]]
 4. Hvordan gi forskjellige sidenavn til verk med flertydig titler: se Navnekonvensjoner.

Spesielle retningslinjer[rediger]

Forfattersider[rediger]

 • En forfatter er i dette tilfellet en person som har skrevet en tekst som finnes på Wikikilden.
 1. Sidetitler skal være på formen [[Forfatter:Navn]].
 2. All informasjon om forfatteren bør være på norsk.
 3. Siden skal inneholde malen {{Forfatter3}}.
 4. Rett etter {{Forfatter3}}-malen skal det komme en liste over forfatterens verker (på punktform). Denne listen bør bare inneholde verkenens hovedside og ikke undersider, der dette er mulig. Verkene skal listes alfabetisk med publiseringsåret, hvis mulig.
 • For forfattere som skrev svært mange verk eller forskjellige slags verk, bør det brukes underseksjoner for å gjøre det enklere å finne et spesielt verk.

Poesi[rediger]

For poesi, se eget avsnitt på Hjelp:Redigering.