Wikikilden:Relevanskriterier

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Wikikilden:Indeks Relevanskriterier
Snarvei:
WK:R
Denne siden er et utkast til relevanskriterier for hvilke tekster som kan aksepteres på Wikikilden. Når retningslinjene har blitt vedtatt vil en tekst som blir lagt inn i strid med disse kriteriene, vil den trolig bli slettet.


Disse relevanskriteriene kommer i tillegg til opphavsrettskriteriene, som er beskrevet på Wikikilden:Opphavsrett. For at en tekst skal inkluderes på Wikikilden, må den altså oppfylle både relevanskriteriene og opphavsrettskriteriene.

Overordnede relevanskriterier[rediger]

Wikikilden aksepterer

  • Sakprosa
  • Skjønnlitteratur (poesi, romaner, osv.)
  • Bibliografier
  • Historiske dokumenter (aviser, lover, traktater osv.)
  • Oversettelser av fremmedspråklige (ikke norske) tekster

Det er enklere å definere hva som ikke aksepteres på Wikikilden:

  • Originaltekster. Du kan ikke legge inn dine egne tekster på Wikikilden. Unntak: oversettelser av fremmedspråklige tekster.
  • Matematiske data, formler og tabeller
  • Kildekode
  • Statistiske kildedata (slik som valgresultater)

Uavklarte spørsmål[rediger]

Det er ikke tatt stilling til om Wikikilden skal akseptere

  • utrykte tekster (protokoller, kirkebøker osv.)

Språk[rediger]

Når det gjelder språk, er ikke spørsmålet om teksten skal inkluderes eller ikke inkluderes på Wikikilden som sådan, men om teksten skal inkluderes på denne Wikikilden (altså den norske versjonen av Wikikilden, no.wikisource.org, fremfor andre Wikikilde-prosjekter, som en.wikisource.org, fr.wikisource.org, da.wikisource.org, osv.).

Generelt[rediger]

For at en tekst skal aksepteres på Wikikilden, må den være skrevet på en variant av norsk. Tekster på bokmål, riksmål, nynorsk, landsmål, høgnorsk eller dialekt vil altså uten videre kunne aksepteres.

Norsk eller dansk?[rediger]

Når det gjelder eldre tekster, vil det kunne være problematisk å avgjøre om en tekst skal kalles «norsk» eller «dansk», ettersom skriftspråket i Norge og Danmark lenge var det samme, og det først gradvis fjernet seg fra dansk. For tekster skrevet på dansk (eller om man vil, dansk-norsk) går vi derfor bort fra språklige kriterier (selv om norske forfattere ofte brukte mange rent norske ord i tekstene sine) og bruker nasjonalitetskriteriet i stedet:

Dersom forfatteren (eller oversetteren) har sterkere tilknytning til Norge enn til Danmark, skal forfatterens tekster legges inn på no.wikisource.org (norsk Wikikilden). I motsatt tilfelle skal teksten legges inn på da.wikisource.org (dansk Wikisource). I praksis vil dette si at tekster av forfattere som levde og virket i Norge, legges inn her, mens forfattere som levde og virket i Danmark, legges inn på da.wikisource.org. Dersom teksten er anonym, er det naturlig å se på utgivelsesstedet eller ta andre opplysninger med i vurderingen. Dette kriteriet vil altså gjelde for forfattere som skrev mellom ca. 1500 og ca. 1900 (hvis de ikke skrev på landsmål eller dialekt).

Holberg[rediger]

Når det gjelder Ludvig Holberg, som var født i Norge men tilbragte mesteparten av livet i Danmark, hvor han også utga alle bøkene sine, skal tekstene hans legges inn på da.wikisource.org.

Norsk eller islandsk?[rediger]

Wikikilden aksepterer tekster skrevet på gammelnorsk. Med «gammelnorsk» menes tekster på norrønt skrevet i Norge (f.eks. Konungs skuggsjá eller Gulatingsloven), i motsetning til på Island. Tekster som ble skrevet på Island hører hjemme på is.wikisource.org. F. eks. Heimskringla i originalspråket hører altså ikke hjemme på Wikikilden.

Samisk[rediger]

Tekster på samiske språk hører ikke hjemme på den norske utgaven av Wikikilden, men på den flerspråklige Wikisource (det finnes foreløpig ingen samiskspråklig Wikisource).