Wikikilden:Opphavsrett

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Regler og retningslinjer Opphavsrett
Snarvei:
WK:O
Disse retningslinjene for opphavsrett tolker opphavsrettsreglene for å gi lisensinformasjon på Wikikilden. Retningslinjene er ikke rettslig bindene i seg selv, men tolker det engelske GNU fri dokumentasjonslisens eller GFDL (leksikonartikkel, tekst)


Denne siden er et utkast til retningslinjer for Wikikilden. Rediger forslaget eller bruk diskusjonssiden for å gi innspill og kommentarer.

Målet med Wikikilden er å skape en samling av bøker og tekster som er fritt tilgjengelig. Lisensen som vi bruker (GNU fri dokumentasjonslisens (GFDL, se under), gir fri adgang til vårt innhold på samme måte som fri programvare som har en fri lisens. Det skal forstås på den måten av Wikikildens innhold kan kopieres, modifiseres og redistribueres så lenge brukerne av Wikikildens innhold gir sine brukere de samme rettighetene, og så lenge Wikikilden krediteres som kilde. Se under for hvordan dette gjøres spesifikt.

Lovgivningen er laget slik at vi er nødt til å være oppmerksom på de rettmessige detaljene, for å sikre at vårt arbeid er tilgjengelig for alle, og for å beskytte oss mot eventuelle rettmessige konsekvenser. For å oppfylle disse mål, er alt innhold på Wikikilden utgitt under GNU fri dokumentasjonslisens (GFDL). Den fulle ordlyden av lisensen kan finnes på [1].

Bidragsyteres rettigheter og forpliktelser[rediger]

Hvis du bidrar på Wikikilden, er du samtidig ansvarlig for at materialet kan utgis under GFDL (uten statiske avsnitt, forsidetekst og baksidetekst). For at du kan bidra med materialet, betyr det derfor at én av av følgende betingelser er oppfylt.

  • Du har selv opphavsretten til materialet, for eksempel fordi du selv produserte det, og kan derfor gi samtykke til at det utgis under GFDL.
  • Opphavsrettshaveren har gitt deg sitt samtykke til at materialet kan utgis under GFDL.
  • Materialet er fullstendig fritt (offentlig eiendom, public domain) og kan dermed utgis under GFDL.
  • Materialet er allerede utgitt under GFDL.

I de to første tilfellene bevarer henholdsvis du eller opphavsrettshaveren opphavsretten til det originale materialet, som senere kan gjenutgis eller relisensieres i hvilken som helst form. Men henholdsvis du eller opphavsrettshaveren kan aldri tilbakekalle GFDL-lisensen for den spesifikke versjonen som ble plassert her (f. eks. en versjon av et elektronisk bilde i dårligere oppløsning enn originalen); det materialet vil forbli under GFDL for alltid.

I de to første tilfellene skal du dokumentere det gitte samtykke til publikasjon under GFDL. I de to siste tilfellene skal du angi kilden til materialet som allerede er under GFDL. Hvis den originale kilden krevde statiske avsnitt, skal du innarbeide disse i teksten.

Bruk aldri materiale som er dekket av andres opphavsrett uten deres tillatelse. Hvis du er i tvil, unngå å laste opp verket. Spør eventuelt andre til råds.

Brukeres rettigheter og forpliktelser[rediger]

Hvis du vil bruke Wikikildens materiale i en bok, artikkel, på en hjemmeside eller i andre sammenhenger, må du også selv følge GFDL, hvilket betyr at:

  • Hele materialet skal være under GFDL.
  • Du skal angi hvem som forfattet det opprinnelige materialet.
  • Du skal gi adgang til en «transparent kopi» av materialet. Den transparente kopi av en Wikikilden-tekst er dens kildekode (wiki-tekst).

De to siste forpliktelsene kan oppfylles ved å lage en lenke tilbake til de relevante sidene her på no.wikisource.org.

Hvis du finner et brudd på opphavsretten på Wikikilden[rediger]

Det er ikke Wikikilden-brukernes plikt å gjennomse alle tekster å gjennomse alle tekstene for mulige brudd på opphavsretten, men hvis du mistenker at det er et, bør du i det minste gjøre oppmerksom på det på den tilhørende diskusjonssiden, eller enda bedre, under opphavsrettsavsnittet på siden Wikikilden:Sletting. Du kan også merke teksten med malen {{copyvio}} En administrator vil vurdere situasjonen og gjøre det nødvendige. Den beste informasjonen som kan gis i et slikt tilfelle, er en URL (d. e. lenke, webadresse) eller annen referanse til det sted du mener teksten stammer fra.

Av og til er det falsk alarm. For eksempel kan den personen, som overførte materialet til Wikikilden, allerede ha hatt opphavsretten til det. Det kan også være materiale som originalt stammer fra Wikikilden. I begge tilfeller er det en god idé å legge inn en liten note på diskusjonssiden, så fremtidige misforståelser misforstås.

For utgiveransvar, se Wikikilden:Impressum.

Opphavsretten fastslås ved domstolene[rediger]

Loven er meget bred i sin beskrivelse av opphavsretten, ettersom den kun gir rammer for den. Selve opphavsretten fastslås ved domstolene, som bygger på en tradisjon fra skrevne bøker. Det som retten særlig vil ta hensyn til, er dem som lever av å skape nye verk, siden de helst skal kunne fortsette deres arbeid med å skape nye verk.

Se også[rediger]