Wikikilden:Hva er Wikikilden?

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Wikikilden:Om Hva er Wikikilden?
Snarvei:
WK:HEW
Denne siden inneholder en generell oversikt over hva Wikikilden er, introduserer regler, m. m. Denne siden er nyttig som en innføring, men bør ikke brukes for å finne spesifikk informasjon; se heller Indeksen.


Wikisource er et Wikimediaprosjekt som forsøker å skape et opphavsrettsfritt bibliotek av kildetekster, samt oversettelser av kildetekster på alle mulige språk.

Denne siden forsøker å definere hva Wikikilden er, hva Wikikilden ikke er, og hva som skiller Wikikilden fra andre Wikimediaprosjekter. Beskrivelsene på denne siden er forholdsvis korte, men inneholder lenker til mer detaljerte sider om retningslinjene. Diskusjoner om retningslinjene bør finne sted på den relevante sidens diskusjonsside.

Historie[rediger]

Wikisource (den engelskspråklige motsatsen til Wikikilden) – opprinnelig kalt Project Sourceberg som et ordspill på Project Gutenberg – ble opprettet i november 2003 som en samling av støttetekster på Wikipedia. Det vokste raskt, og hadde nådd et antall av 20 000 tekstenheter på forskjellige språk den 18. mai 2005.

I august og september 2005 flyttet Wikisource til forskjellige underdomener for forskjellige språk. Den norske versjonen ble opprettet i juni 2006 og kalt Wikikilden .

Hva hører hjemme på Wikikilden?[rediger]

Noe av det vi tar med:

 1. Kildetekster som tidligere har blitt offentliggjort av en forfatter.
 2. Oversettelser av originaltekster.
 3. Historiske dokumenter av nasjonal eller internasjonal interesse.
 4. Bibliografier over forfattere som har verker på Wikikilden.

Noe av det vi ikke tar med:

 1. Opphavsrettsbeskyttede verk
 2. Brukernes egne verk
 3. Matematiske data, formler og tabeller
 4. Kildekode (for datamaskiner)
 5. Statistiske kildedata (slik som valgresultater)

Dette er bare de mest grunnleggende, åpenbare tingene som ikke tas med på Wikikilden.

For mer informasjon, se

Språk og oversettelser[rediger]

Wikikilden er et flerspråklig prosjekt. Tekster og oversettelser av tekster er velkomne på alle språk i det riktige subdoménet og på det generelle wikisource.org.

Den norske Wikikilden er for:

 • Kildetekster som opprinnelig ble skrevet på norsk
 • Norske oversettelser av kildeteksten på andre språk
 • Opprinnelig tekst parallelt med oversettelse til norsk

Det er viktig å lenke og klassifisere tekster og oversettelser slik at de kan bli så tilgjengelige som mulig for alle.

For informasjon om språk og oversettelser, se

Wikikilden og andre Wikimediaprosjekter[rediger]

Wikikilden eller Wikibooks?[rediger]

Det er forholdsvis enkelt å skjelne mellom disse to prosjektene.

 • Wikikilden fokuserer på materialer som er offentliggjort andre steder. Wikikilden kan ses på som et bibliotek av opphavsrettsfrie verk.
 • Wikibooks er lærematerialer skrevet av bidragsyterne selv.

Når det gjelder kommentarer til kildetekster er dette en gråsone, med en viss overlapping mellom Wikikilden og Wikibooks. For retningslinjer om dette, se

Wikikilden eller Wikipedia[rediger]

 • Mens Wikipedia er en encyklopedi, er Wikikilden et bibliotek. Wikipedia inneholder artikler om bøker, mens Wikikilden inneholder selve boken. Til en viss grad kan begge inneholde bibliografisk materiale om forfatteren.

Beskyttede sider[rediger]

Wikisidene på de fleste Wikimediaprosjektene er laget for å utvikles stadig videre. Typiske eksempler på dette er artikler på Wikipedia eller lærebøker på Wikibooks.

Wikikilden er derimot et bibliotek av statiske tekster som allerede har blitt offentliggjort andre steder. I mange eller de fleste tilfeller er de ikke meningen at disse skal forandres, og det ville være svært skadelig for integriteten deres hvis de gjorde det! Derfor har Wikikilden utviklet retningslinjer for å markere tekstkvalitet og å «beskytte» sider fra å endres så snart de har blitt vurdert til å være feilfrie og korrekt formatert. Kommentarer om nødvendige endringer eller korreksjoner kan settes på diskusjonssiden, og om nødvendig kan beskyttelsen fjernes.

På denne måten ligner Wikikilden mer på Wikinytt, som «beskytter» sidene i nyhetsarkivet for å bevare den historiske integriteten.

For mer informasjon, se

NPOV[rediger]

«Skriv utifra et objektivt ståsted» (engelsk Neutral Point of View, NPOV) er en hovedregel for alle prosjekter i Wikimedia-familien. Tekstene selv behøver imidlertid ikke ha et objektivt standpunkt. Så lenge vi reproduserer dem på en måte som er tro mot originalen, og krediterer dem som har skapt dem, bryter vi ikke dette prinsippet. Derimot kan dét å fremheve bare visse deler av teksten, eller reprodusere bare deler av den, ses på som brudd på prinsippet.

Introduksjoner og annet forklarende materiale bør alltid skrives med tanke på NPOV-prinsippet.

Opphavsrett[rediger]

Opphavsrettsreglene gjelder Wikikilden like mye som alle andre Wikimediaprosjekter, så de tas hensyn til.

For en grundig gjennomgåelse av opphavsretten, se

For å rapportere mulige brudd på opphavsretten, gå til

Se også[rediger]