Tordenskjold og Drakenberg

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Utgitt av Ludvig DaaeJ. W. Cappelens Forlag (Første Samlings. 112).

Den af alle Nordmænd, der, saavidt man ved, har opnaaet den ældste Alder, var Christen Jacobssøn Drakenberg, der var født i det dengang norske Baahuslen 1626 og døde i Aarhus 1772 i sit 146de Aar. Han tjente tre Konger i Krigene mod Sverige. Da han var 86 Aar gammel og endnu tjente som Kvartermester paa Galeiflaaden, kom han i Christiania i Trætte med Løitnant Peder Wessel, som siden fik Navnet Tordenskjold. Tordenskjold gav Drakenberg nogle Slag af sin Kaarde, fordi han ikke havde taget Hatten af for ham. Herover blev Drakenberg saa vred, at han rev Tordenskjold Kaarden af Haanden og kastede den over et Hus.

Schytte: Beskr. over Aarhus Domkirke. Aarhus 1835. S. 38. Ved sin høie Alder, men heller ikke ved noget andet, opnaaede Drakenberg stor Navnkundighed. Hans Liv er skildret i en i Viborg 1774 udkommen anonym Biographi. Se om ham ogsaa Holmberg, Bohuslens-Historia och Beskrifning. 2. uppl. II. S. 39.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.